Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w Dzietrznikach  k. Wielunia i upamiętnieniu miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Pątnów

23 czerwca 2023 r., delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, z płk rez. Alfredem Kabatą – prezesem ZG, uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach (Gmina Pątnów, Powiat Wieluński) oraz w złożeniu kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej w Dzietrznikach i w Załęczu Wielkim.

 

Szkoła w Dzietrznikach jest jedną z tych szkół, z którą ZOR RP posiada podpisane porozumienie o współpracy (2018 r.) i ściśle z nią współpracuje.

 

Wraz z prezesem ZG, któremu towarzyszyła małżonka Janina Kabata, delegację ZOR RP stanowili: ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski – wiceprezes ZG i jednocześnie prezes Okręgu Śląskiego, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – członek ZG i prezes Koła nr 1 ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim, plut. rez. Artur Wojciechowskiczłonek ZG i prezes Koła ZOR RP w Częstochowie oraz członkowie tego Koła Krzysztof Buchajczuk i Dariusz Makowski, Henryk Ruszczyk – członek ZG i wiceprezes Okręgu Mazowieckiego, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki – wiceprezes Okręgu Łódzkiego.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach. Następnie w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się uroczysta akademia. Uczniów i zaproszonych gości powitała Bożena Kiedos – dyrektor szkoły. Byli wśród nich m.in. dr Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, Grzegorz Pietrzyński – przewodniczący Rady Gminy Pątnów, radny Powiatu Wieluńskiego i radni Rady Gminy Pątnów, sołtysi Dzietrznik i Kałuż.

 

Uczniowie klas ósmych, którzy zakończyli już naukę w szkole, zatańczyli poloneza oraz walca. Wystąpili również w skeczu przedstawiającym w humorystyczny sposób prowadzenie lekcji w szkole.

 

Absolwentom klas ósmych oraz uczniom wyróżnionym z klas IV – VIII wręczono świadectwa szkolne. Wójt dr Jacek Olczyk wręczył dyplomy uzdolnionym uczniom w związku z nadaniem im stypendium Gminy Pątnów. 

 

 

Następnie ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody ufundowane przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył laureatom płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego wraz z ppłk. rez. Krzysztofem Tomaszewskim – wiceprezesem ZG i Bożeną Kiedos – dyrektor szkoły.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i ryngrafów Związku. Decyzje w tej sprawie odczytał kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki.

Odznaczeni zostali: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów RP - Bożena Kiedos - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach; Srebrnym     Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów RP: dr. Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, Zygmunt Plewa - radny Gminy Pątnów i sołtys Sołectwa Kałuże, Anna Żarnowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach; Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”): Grzegorz Pietrzyński - przewodniczący Rady Gminy Pątnów Dorota Pęcherczyk - sołtys Sołectwa Dzietrzniki, Alicja Stasiak - nauczycielka historii w Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, Karolina Ślusarczyk - nauczycielka plastyki  w Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach oraz osoby współpracujące i wspierające Związek: Iwona Krzysmańska, harcmistrz Biryn Głombski, Damian Filipek.


Okolicznościowymi ryngrafami Związku uhonorowani zostali: wójt dr. Jacek Olczyk, radny Zygmunt Plewa, dyrektor szkoły Bożena Kiedos, wicedyrektor szkoły Anna Żarnowska. Płk rez. Alfred Kabata w uznaniu za dotychczasową współpracę został uhonorowany statuetką „Władysława” i tytułem „Honorowy absolwent Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach”. Statuetkę płk. rez. Alfredowi Kabacie wręczyła dyrektor Bożena Kiedos.

 

Po zakończeniu uroczystości, delegacja ZOR RP, wraz z wójtem dr. Jackiem Olczykiem, radnym Zygmuntem Plewą i dyrektor szkoły Bożeną Kiedos, złożyła kwiaty na pomniku Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Dzietrznikach oraz przy obelisku w Załęczu Wielkim upamiętniającym poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy „Armii Łódź”.

 

(k)

Foto: Henryk Ruszczyk, Iwona Krzysmańska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 03a