Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 z udziałem delegacji ZOR RP

23 czerwca 2023 r., w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem delegacji Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Delegację ZOR RP stanowili: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Teresa Stroińska – Macińska - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Tegoroczne podsumowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli miało inny charakter niż w latach ubiegłych. Podkreślił to Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który po złożeniu gratulacji z okazji osiągnięć uczniom i nauczycielom, podziękował Ewie Malasiewicz - dyrektor szkoły i Marii Możdżyńskiej - nauczycielce filozofii, historii, religii za długoletnią pracę - w związku z ich przejściem na emeryturę.

 

Burmistrz przypomniał, że uroczyste pożegnanie Ewy Malasiewicz w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora i przejściem na emeryturę odbyło się 20 czerwca 2023 r. Dlatego też, wspólnie z dyrektor Ewą Malasiewicz podziękowali Marii Możdżyńskiej za nieocenioną pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 

Dla Marii Możdżyńskiej, praca z młodzieżą, była nie tylko przekazywaniem formalnych treści edukacyjnych, ale przede wszystkim rozwijaniem horyzontów intelektualnych i duchowych młodych ludzi.

 

Historyczna pasja Marii Możdżyńskiej znalazła swój wyraz w popularyzowaniu nowodworskich dziejów i to zarówno w szkole, jak i w środowisku lokalnym.

 

Szczególnie ważny okazał się projekt edukacyjny "Katyń ...ocalić od zapomnienia", którego była inicjatorką. W ramach tego programu, zasadzonych zostało w latach 2009 – 2023, 14 „Dębów Pamięci” poświęconych oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, stacjonującego w Nowym Dworze Mazowieckim, w latach 1921 – 1939. W realizacji tego programu Maria Możdżyńska współpracuje z prezesem ZG ZOR RP płk. rez. Alfredem Kabatą, a sadzenie „Dębów Pamięci” odbywa się, podczas organizowanych przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy RP, dorocznych uroczystości Katyńskich.

 

 

Maria Możdżyńska przez lata z ogromnym zaangażowaniem zachęcała uczniów do ciekawych aktywności, których efektem były działania teatralne lub udział w licznych konkursach i olimpiadach i ogólnopolskich konkursach historycznych organizowanych przez Związek Oficerów Rezerwy RP. Dorobek historyczno - kulturowy Marii Możdżyńskiej jest dobitnym przykładem łączenia pracy zawodowej z ogromną pasją odkrywania i popularyzowania dziejów Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

 

Do podziękowań za niezwykłą pracę, którą bez przesady, nazwać można misją, dołączył Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, z którym Zespół Szkół nr 2 współpracuje od wielu lat. Ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Teresa Stroińska - Macińska i Wiesława Karczmarczyk wyrazili słowa uznania dla Marii Możdżyńskiej za długoletnie upamiętnianie ofiar zbrodni Katyńskiej, a także zaangażowanie w wiele ważnych przedsięwzięć historyczno - patriotycznych. 

 

 

Zarząd „Rodziny Katyńskiej” w Warszawie - na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP - nadał Marii Możdżyńskiej Pamiątkowy Guzik Katyński. Ppłk Janusz Zajączkowski przypomniał, że 17 czerwca 2023 r., takim wyróżnieniem została uhonorowana także dyrektor Ewa Malasiewicz, a miało to miejsce, podczas obchodów Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Odnosząc się do wyróżnień, słów uznania i serdeczności, głos zabrała p.Maria Możdżyńska, która w dowcipny, zaprawiony lekką ironią sposób, dokonała oceny przebiegu pracy zawodowej, który minął, nawet nie wiadomo kiedy.

Następnie burmistrz Jacek Kowalski i dyrektor Ewa Malasiewicz wręczyli nagrody uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki (co najmniej 4.75), uzyskując tym samym świadectwa z wyróżnieniem. Nagrody otrzymali także uczniowie ze średnią 4.5 - 4.74. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali stypendia za naukę, przyznawane w ramach gminnego programu stypendialnego. W tym roku szkolnym troje uczniów otrzymało podziękowania także za wzorową frekwencję (100%).

 

 Duża grupa uczniów odebrała podziękowania za wzorową pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Jest to szczególna kategoria wyróżnień. "Otwarte serca" pozwalają nie tylko realnie pomagać, ale i kształtować siebie - odkrywać wrażliwość i kreatywność.


  Podczas uroczystości przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP wręczyli nagrody uczniom – laureatom ogólnopolskiego konkursu historycznego, zorganizowanego przez Związek, a zatytułowanego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”. Fundatorami nagród był Związku Oficerów Rezerwy RP i AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o.

 

Po podziękowaniach i wyróżnieniach dla uczniów, głos zabrali przedstawiciele społeczności szkolnej. Podziękowali oni za pracę Ewie Malasiewicz i Marii Możdżyńskiej.

 

 Zabierając głos dyrektor Ewa Malasiewicz, podziękowała społeczności szkolnej za długoletnią wspaniałą współpracę na różnych stanowiskach: nauczyciela przedmiotów zawodowych, kierownika szkolenia praktycznego, wicedyrektora i wreszcie za ciekawe doświadczenie zawodowe i osobiste - 15 lat pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 2. Kończąc wystąpienie, przedstawiła swoją następczynię. Od 1 września 2023 dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 będzie Beata Janas.


 Na zakończenie uroczystości samorząd uczniowski, życząc wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji , wręczył gościom, nauczycielom i pracownikom szkoły sympatyczne upominki.


 (k)

Foto: Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04