Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Muzeum Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wystawa dziejów miasta) otwarte

15 września 2023 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, uroczyście otwarto wystawę Dziejów Miasta „Pomiędzy Nurtami”, która będąc ekspozycją stałą, stanowi swoiste Muzeum Nowego Dworu Mazowieckiego. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W uroczystości otwarcia wystawy płk rez. Alfreda Kabatę - prezesa ZG ZOR RP i członka Rady Historycznej ds. Muzeum reprezentowali: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego (i członek ZG) oraz Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Zarządu Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Płk rez. Alfred Kabata był aktywnym członkiem Rady Historycznej ds. Muzeum, zgłaszając szereg wniosków w zakresie treści merytorycznych wystawy.

 

Współorganizatorami uroczystego otwarcia byli: Jacek Kowalski - Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Priorytet 5.3 Dziedzictwo kulturowe w kwocie 801.995,39 złotych. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wydało na ten projekt 1.368.414,63 złotych. Wystawa funkcjonować będzie w strukturze organizacyjnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Tytuł wystawy można odczytywać wielorako, dosłownie – jako odniesienie do położenia geograficznego miasta, jak również metaforycznie – nawiązując do wielokulturowości i wielowyznaniowości dawnych mieszkańców. Zgodnie z nowoczesnymi trendami wystawa wyposażona jest w stanowiska interaktywne oraz znajdują się na niej stylizowane sekcje. Z uwagi na uwarunkowania wynikające z położenia miasta (liczne powodzie i pożary) nie zachowało się zbyt wiele artefaktów. Stąd decyzja o narracyjnym i edukacyjnym charakterze wystawy. Młodych zapewne najbardziej zainteresuje stanowisko o nowodworskich budowlach w 3D, a wiele radości i uśmiechu przyniesie wszystkim możliwość zrobienia sobie stylizowanego portretu i zabrania go jako pamiątkę z wystawy.

 

Wystawa opowiada ponad 700-letnią historię Nowego Dworu Mazowieckiego ze szczególnym naciskiem na aspekt społeczny i wielokulturowy miasta. Istotna część wystawy poświęcona jest okresowi największego rozkwitu miasta, czyli czasom od II połowy XVIII wieku do wybuchu II wojny światowej. Społeczność Nowego Dworu stanowili wtedy mieszkańcy różnych narodowości i różnych wyznań.

 

Ta multikulturowość nie przeszkadzała w zgodnym współistnieniu na terenie miasta czterech największych religii: katolicyzmu, judaizmu, prawosławia i protestantyzmu.

 

W 2019 roku swoją działalność rozpoczęła powołana przy Burmistrzu Miasta Rada Historyczna ds. Muzeum. To jej członkowie wspólnie z firmą BZB PARTNERS Sp. z o.o., wypracowali koncepcję.

 

(k)

Foto: W. Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04