Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Częstochowskie Urodziny Niepodległej – 10-11 listopada 2023 r.

Częstochowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywały się w dniach 10-11 listopada 2023 r. Uczestniczyli w nich członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie oraz Prezes Okręgu Śląskiego.

 

Obchody rozpoczęły się 10 listopada 2023 r. w Filharmonii, od specjalnego koncertu „Bicie serca w rytm Chopina” w wykonaniu pianisty Mishy Kozłowskiego oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka.

 

Przed koncertem wręczone zostały medale i wyróżnienia „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”. Wśród laureatów, którzy otrzymali nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Niesmacznego, był ppłk. rez. Cezary Kubiak – członek częstochowskiego Koła ZOR RP.

 

Ponadto w imieniu prezesa ZG płk. rez. Alfreda Kabaty Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski – wiceprezes ZG i jednocześnie prezes Okręgu Śląskiego ZOR RP, wręczył Andrzejowi Czerwińskiemu oraz Rafałowi Piotrowskiemu.

 

11 listopada 2023 r., główne obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rozpoczęły się w Częstochowie, zbiórką o godz. 16.30 w alei Sienkiewicza, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki złożono kwiaty.

 

Potem uczestnicy przemaszerowali na plac Biegańskiego, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano m.in. Apel Pamięci, a następnie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako pierwsza wieniec złożyła delegacja władz miasta na czele z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem, przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Niesmacznym i z-cami prezydenta miasta dr Ryszardem Stefaniakiem - członkiem ZOR RP i Bartłomiejem Sabatem.

 

 

-To dzień, w którym wspominamy bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność. Jest to też okazja do pochylenia się nad znaczeniem i sensem idei niepodległości -  mówił na placu Biegańskiego prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. -105 lat temu nasz naród odzyskał pełną suwerenność. Ta rocznica przypomina nam, by pielęgnować wartości takie, jak odpowiedzialność, solidarność, wierność, sprawiedliwość i honor. To czas, by ze szczególnym uznaniem wspomnieć ludzi, którzy oddali swoje życie w walce o te wartości i nową Polskę. Święto Niepodległości przetrwało w tradycji oraz w świadomości Polaków jako dzień będący wyrazem szacunku dla minionych pokoleń, ale to również czas, by z odwagą patrzeć w przyszłość. Nasz udział w Urodzinach Niepodległej to dowód, że potrafimy wznieść się ponad podziały i stawić się tu - pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, człowieka-symbolu tamtych zmian.  Już wiek temu, w odrodzonej Polsce wśród tworzących się elit politycznych myślano w kategoriach szerszej, środkowoeuropejskiej unii, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie wiele lat później w przystąpieniu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Członkostwo w tych organizacjach jest w dalszym ciągu gwarantem naszego bezpieczeństwa i rozwoju pod względem społecznym oraz gospodarczym (...). 

 

W uroczystości na placu wzięli udział częstochowscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, duchowieństwa, wojska, policji i straży pożarnej, stowarzyszeń i instytucji miejskich oraz mieszkańcy Częstochowy. Posterunek honorowy przy pomniku Józefa Piłsudskiego wystawiły: Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, Straż Miejska oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

 

Uroczystości w centrum miasta poprzedziła msza św. za Ojczyznę w Archikatedrze Świętej Rodziny.

 

Ten dzień dla członków Koła ZOR RP w Częstochowie był bardzo pracowity. Uroczystości poprowadził ppłk. rez. Cezary Kubiak i ppor. Adam Dłużniak. Władzom Miasta Częstochowy przy składaniu wieńców asystował Krzysztof Buchajczuk, ppor. rez. Krzysztof Ciupis prowadził kompanię Kadetów podczas defilady, ppor. rez. Wojciech Kozak przeprowadził ceremonię ślubowania I rocznika uczniów klas mundurowych, a Dariusz Sil pełnił wartę honorową przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego i przy GNŻ. Ponadto ppor. Wojciech Kozak z częstochowskiego Koła ZOR RP brał udział w uroczystości organizowanej przez Śląski Urząd Wojewódzki. O godz. 10:30 odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Chrystusa Króla. Później przemarsz na Plac Chrobrego, uroczysty apel i składanie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Artur Wojciechowski

 

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Fot. strona internetowa Wojewoda Śląski (https://www.facebook.com/MagdziarzRobert/?locale=pl_PL)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04