Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystość w 79. rocznicę likwidacji niemieckiego obozu pracy dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi

18 stycznia 2024 r., w Łodzi, w 79 rocznicę likwidacji niemieckiego obozu pracy dla dzieci przy ul. Przemysłowej, Muzeum Dzieci Polskich zorganizowało uroczystość pod pomnikiem Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca”. W uroczystości uczestniczył kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki – wiceprezes Okręgu Łódzkiego.

 

W Parku im. Szarych Szeregów spotkali się przedstawiciele władz lokalnych, instytucji kultury, mieszkańcy, młodzież szkolna oraz ocalali z obozu.

 

Podczas uroczystości, która odbywała się z asystą wojskową, wygłoszono wystąpienia okolicznościowe i złożono kwiaty pod pomnikiem Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca”.

 

XXX

 

Obóz dla dzieci przy ulicy Przemysłowej istniał w latach 1942-1945 na wydzielonym terenie Litzmannstadt Getto. Według szacunków przeszło przez niego kilka tysięcy dzieci z całej włączonej do III Rzeszy części okupowanej przez Niemców Polski. Trafiały tu dzieci z sierocińców bądź bezdomne, a także te, których rodzice przebywali w więzieniach lub w obozach oraz oskarżone np. o drobne kradzieże czy nielegalny handel. W obozie dzieci ciężko pracowały po kilkanaście godzin. Chłopcy najczęściej zajmowali się prostowaniem igieł tkackich oraz wyplataniem mat z wikliny. Natomiast dziewczęta angażowano m.in. do prac krawieckich. Część dzieci zginęła. Przyczyną ich śmierci były głodowe racje żywnościowe, praca ponad siły, fatalne warunki sanitarne i brutalne traktowanie młodocianych więźniów.

 

18 stycznia 1945 r. był ostatnim dniem funkcjonowania obozu. Nie odbył się wtedy apel, strażnicy nie wypędzali dzieci z baraków. W pośpiechu wsiedli do ciężarówki i opuścili placówkę pozostawiając główną bramę od strony ul. Przemysłowej otwartą. Do Łodzi błyskawicznie zbliżała się Armia Czerwona, której pododdziały wkroczyły do miasta następnego dnia. W opustoszałym obozie odnaleziono jedynie kilkaset osłabionych głodem, chorobami i zmarzniętych dzieci. Dwieście z nich, jako sieroty, przez kolejne lata pozostawało w Łodzi. Początkowo mieszkały w budynku Miejskiego Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kopernika 36.

 

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04