Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP zorganizował obchody Imienin Marszałka J. Piłsudskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim

19 marca 2024 r., pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, których organizatorem był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, ppłk rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG ZOR RP,  Henryk Ruszczyk - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

W uroczystości wziął udział burmistrz miasta - Jacek Kowalski, oraz radna Rady Miejskiej i jednocześnie dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych – Justyna Paszkiewicz.

 

Na zaproszenie organizatorów w obchodach uczestniczyli uczniowie nowodworskich szkół pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Placówek Edukacyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Obecni byli również przedstawiciele organizacji społecznych, Straży Miejskiej oraz mieszkańcy miasta.

 

Poczty sztandarowe wystawiła Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

 

Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów, a poczty sztandarowe Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1.

 

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego, po czym prowadzący ceremonię ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski poprosił o zabranie głosu płk rez. Alfreda Kabatę – prezesa Zarządu Głównego ZOR RP. Płk rez. Alfred Kabata powitał uczestników uroczystości oraz wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym powiedział m.in.:  Imieniny Józefa Piłsudskiego każdego roku świętowała niemal cała II Rzeczypospolita. W całym kraju odbywały się akademie, defilady, a także uroczyste msze święte w intencji solenizanta. Polacy dekorowali ulice, aby dać dowód swojego uznania i czci dla Naczelnego Wodza.

Bez względu na to, gdzie w tych dniach znajdował się Józef Piłsudski – czy był to Belweder, czy też jego willa w Sulejówku – odwiedzały go tłumy żołnierzy, polityków, a także zwykłych ludzi. W 1925 roku, mimo choroby marszałka, w pamiątkowej księdze życzeń do godziny 16 wpisało się niemal 1700 osób. Zdarzały się lata, gdy Piłsudski przebywał w tym dniu poza granicami kraju. Rodacy więc zasypywali go wtedy tysiącami depesz i kart pocztowych.

Po roku 1926 dzień 19 marca zaczęto traktować na równi z największymi świętami państwowymi, takimi jak 15 sierpnia (Wojska Polskiego) czy 11 listopada (Niepodległości). Tradycja ta przetrwała także po śmierci Piłsudskiego – do 1939 roku organizowane były uroczyste apele dla wojska, w kościołach odprawiano msze za spokój jego duszy, a flagi pozostawały opuszczone do połowy masztu. W tę wieloletnią tradycję wpisują się obchody imienin Naczelnego Wodza, które już od wielu lat organizowane są przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał burmistrz miasta Jacek Kowalski, który podkreślił m.in. rolę pamięci o bohaterach narodowych, w tym o Marszałku Józefie Piłsudskim dla młodego pokolenia Polaków.Podziękował Związkowi Oficerów Rezerwy RP i jego prezesowi płk. rez. Alfredowi Kabacie za zorganizowanie uroczystości, młodzieży nowodworskich szkół za udział w nich, a 2 Mazowieckiemu pułkowi saperów za wystawienie posterunku honorowego pod pomnikiem,

 

Uroczystość zakończyło odegranie pieśni: „My, Pierwsza Brygada”.

 

(k)

Foto: Wiesława Karczmarczyk, Adam Szabłowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04