Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP współorganizatorem uroczystości Katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim w 84. rocznicę tej zbrodni

14 kwietnia 2024 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się uroczystości Katyńskie, których współorganizatorami były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2 Mazowiecki pułk saperów i Zespół Szkół nr 2.

 

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in.: Magdalena Biernacka i Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Sebastian Karwat - kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Marek Krystyniak - wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich, gen. bryg. Piotr Waniek – zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia – szefa Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie, przedstawiciele rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna, harcerze, Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej.

 

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej.

 

Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z kompanią honorową wystawioną przez 2 Mazowiecki pułk saperów, przemaszerowali pod Pomnik Obrońców Ojczyzny przy ul. Warszawskiej.

 

Po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który mówił o znaczeniu kultywowania pamięci o ofiarach zbrodni Katyńskiej. Następnie głos zabrał płk rez. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe, podkreślając, że wśród ofiar zbrodni Katyńskiej znajduje się 38 oficerów wywodzących się z Batalionu Elektrotechnicznego, który stacjonował w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939.

 

Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty, prowadzący uroczystość ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, odczytał listy okolicznościowe, nadesłane przez Małgorzatę Kidawę – Błońską - Marszałek Senatu RP i Lecha Parella – Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Magdalena Biernacka odczytała list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości przez Marszalka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

 

Po wystąpieniach, przystąpiono do posadzenia „Dębu Pamięci”, poświęconego oficerowi Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanemu w Katyniu - por. rez. sap. Jerzemu Marianowi Prażmowskiemu.

 

Zabierając głos Beata Janas – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Dodała, że „Dąb Pamięci” ku czci por. rez. sap. Jerzego Mariana Prażmowskiego będzie 15 „Dębem” posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim. Życiorys por. rez. sap. Jerzego Mariana Prażmowskiego przedstawił uczeń szkoły.

 

Odsłonięcia tabliczki Katyńskiej dokonali organizatorzy oraz poproszeni przez nich zaproszeni goście. Po odsłonięciu tabliczki Katyńskiej złożono pod dębem białe róże.

 

Do tej pory w całym kraju posadzono 26 „Dębów Pamięci” poświęconych oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 15 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim stowarzyszeń złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy ul. Paderewskiego, upamiętniającymi żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919 – 1939 oraz oficerów – lekarzy tego Batalionu - ofiary zbrodni Katyńskiej.

 

Wśród uczestników uroczystości Katyńskich byli m. in.: Magdalena Biernacka i Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Maksymilian Sokół – Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, Sebastian Karwat - kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak - wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich, Michał Krzysztof Michał Wykowski – prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, gen. bryg. Piotr Waniek – zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia – szefa Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie, płk lek. Przemysław Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin, płk Adam Przygoda – Prorektor ds. wojskowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, płk. Zbigniew Paszkiewicz – Szef 3 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Radomiu, ppłk. Krzysztof Szczepankowski – reprezentujący Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP, ppłk. Paweł Jurzysta – reprezentujący Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, ppłk. Mariusz Łuszczyński – zastępca dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów, ppłk. Piotr Żebrowski – reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej w Sochaczewie, mjr Krzysztof Sobierajski - zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Ochota, ppor. Norbert Olszewski - reprezentujący dowódcę 64 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku, kom. Małgorzata Młynarska – reprezentująca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, kpt. Piotr Napiórkowski – reprezentujący Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Tadeusz Sawicki – reprezentujący Komendanta Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2, Gniewomir Rokosz - Kuczyńskidyrektor Generalny Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Generalność Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej – Wielki Kanclerz - generał Bractwa Kurkowego, ks. Dariusz Bala – Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim, ks. mitrat Andrzej Bołbot – Proboszcz Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie i Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, Bohdan Sobiewski – syn kpt. Franciszka Sobiewskiego zamordowanego w Charkowie oraz jego bratanek Krzysztof Sobieski, Beata Janas i Beata Kisiel – dyrektor i zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Justyna Paszkiewicz - dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Józefa Barbara Łuszczyńska – kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej „Soli Deo”, harcerze, Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej.

 

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie ZOR RP. ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, ppłk rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – prezes Koła w Nowym Dworze Mazowieckim i członek ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki – wiceprezes Okręgu Łódzkiego, płk w st. spocz. Henryk Łazarski – członek Koła ZOR RP w Starych Babicach, Barbara Nieroda.

 

Poczet sztandarowy ZOR RP stanowili: płk w st. spocz. Henryk Łazarski, ppłk w st. spocz. Jerzy Białoskórski, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki.

 

(k)

Foto: Henryk Ruszczyk, Aneta Pielach - Pierścieniak

  • 01
  • 02
  • 03
  • 03a