Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pamiętajmy

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września, w Starych Babicach odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca wydarzenia września 1939 r. W Uroczystości uczestniczyli zarówno członkowie ZG ZOR RP z Warszawy, członkowie honorowi i zwyczajni babickiego koła ZOR RP.

Delegację stanowili: Marcin Łada, Kamil Malinowski, Tadeusz Wiśniewski, Dariusz Śladowski, st. sierż. pchor. Jerzy Bogdan Raczek, mjr w st. spocz. Anna Mizikowska.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odprawianą przez ks. prałata dr. Grzegorza Kozickiego. Następnie zebrani w asyście pocztów sztandarowych i kompanii reprezentacyjnej WP, przy dźwiękach gminnej orkiestry dętej udali się na Cmentarz Wojenny w Starych Babicach. Tu odbyła się dalsza część uroczystości prowadzona przez kpt. Romana Balcerowiaka- inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej-z Urzędu Gminy w Starych Babicach. Zebrani odmówili modlitwę za poległych, wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odbył się także apel poległych, a kompania reprezentacyjna WP oddała salwę honorową. Przed pomnikiem złożono wieńce i kwiaty.

 

Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które odwiedzają babicki Cmentarz Wojenny- mówił do zebranych Wójt Krzysztof Turek (Członek Honorowy ZOR RP). Ważne jest abyśmy pamiętali, o tych którzy oddali życie broniąc Ojczyzny. Rok 2013 jest szczególny w historii naszej gminy. Obchodzimy bowiem 700 lecie Babic. Z tej okazji cytujemy różne dokumenty, zapiski, pamiętniki. Wydaliśmy również książkę pt. „Stare Babice na przestrzeni wieków”, która już wkrótce będzie dostępna dla zainteresowanych osób.

 

Okazuje się, że również, jeśli chodzi o II Wojnę Światową, historia uchyla przed nami swoje drzwi. Oto w ubiegłym roku Centralne Archiwum Wojskowe przy współpracy Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Londynie wydało książkę „Żołnierze Września 1939”, w której opublikowano fragmenty pamiętników mjr. Jacka Decowskiego-dowódcy „Reduty Babice”. Major opisuje w nim swoje przeżycia wojenne, wspomina także o niezwykłym bohaterstwie żołnierzy broniących tego odcinka.

Pod datą 27 września, a zatem ostatniego dnia obrony „Reduty”,  mjr Decowski napisał: koniec mojej chlubnej walki, zabitych i rannych podać nie mogę.

Z etatowego batalionu 900 ludzi i po 3-krotnym uzupełnieniu (150-200 ludzi), dostało się do niewoli niespełna 300. Przewidując, że 27 września będzie mój smutny koniec walki, zamierzałem odejść z batalionem, jednak wyraźny rozkaz pozostania zadecydował. Na koniec Major dodał jeszcze żartobliwie…W tym bardzo krwawym „sosie”, moje grzeszne cielsko nie zginęło…

Marian Porwit w książce „Obrona Warszawy Wrzesień 1939” napisał: (niemiecki) generał dowodzący 19 Dywizją Piechoty polecił zebrać po bitwie polskich żołnierzy broniących ośrodka Babice, chciał sprawdzić, czy to możliwe, że jeden samotny batalion tak długo opierał się niemieckiej dywizji. Nie szczędził majorowi Decowskiemu słów uznania, a swoim żołnierzom stawiał za wzór ten mężny III batalion 26 pułku piechoty.

-Poświęcenie, obowiązek, żołnierski honor- pamiętajmy o nich zawsze i czerpmy z nich siłę do dobrych działań dla Polski w przyszłości-apelował Wójt Krzysztof Turek.

Podczas uroczystości wystąpił także Tomasz Sarnecki-prezes Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela”, który przedstawił sylwetkę kpt. Wacława Sikorskiego-dowódcy Batalionu Stołecznego, poległego 24 września 1939 r. w czasie walk o Babice. Batalion Stołeczny był elitarną, wzorcową jednostką przedwojennego Garnizonu Warszawskiego. We wrześniu 1939 r. walczył na pierwszej linii odcinka obrony Warszawa-Zachód, na pozycji Blizne-Babice. Straciwszy przeszło połowę swojego pierwotnego stanu, opuścił stolicę 5 października, jako ostatni-przypomniał Tomasz Sarnecki.

Podczas uroczystości wystąpił także Zbigniew Czaplicki z Urzędu Marszałkowskiego, który odczytał zebranym list okolicznościowy Marszałka Adama Struzika.

W uroczystości w Starych Babicach uczestniczyli także: przedstawiciel MON- płk Mirosław Kaliński, przedstawiciel 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP ppłk-Dariusz Cichal, Starosta Warszawski Zachodni-Jan Żychliński (Członek Honorowy ZOR RP), Burmistrz Żoliborza-Krzysztof Bugla, przedstawiciele samorządu gminy i powiatu oraz wielu okolicznych mieszkańców. Asystę honorową wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Uroczystości towarzyszyła wystawa historycznych fotografii dotyczących Batalionu Stołecznego i jego dowódcy kpt. Wacława Sikorskiego.

Podczas spotkania po uroczystości patriotycznej, w którym uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele samorządów gminy, powiatu i województwa, przedstawiciele rodzin poległych żołnierzy, członkowie ZOR RP i organizatorzy uroczystości-przyszedł czas na podziękowania za pracę patriotyczną.

Wójt Krzysztof Turek został uhonorowany przez przyjaciela babickiego koła ZOR RP płk. Kazimierza Dymka miniaturką odznaczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to wójt Gminy Stare Babice otrzymał od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 28 maja br.

Marcin Łada Wiceprezes ZG ZOR RP złożył podziękowania Tomaszowi Sarneckiemu Prezesowi Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela”, za uświetnienie uroczystości wspomnieniem o Batalionie Stołecznym, a także za aktywny udział i pomoc członków stowarzyszenia w przedsięwzięciach organizowanych przez ZG ZOR RP.

MŁ.

Fot. Kamil Malinowski

  • 1
  • 10
  • 11
  • 2