Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Członkowie Koła ZOR RP w Częstochowie na uroczystościach 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej i odsłonięcia epitafium ku czci insp. SG  Józefa I. Wiśniewskiego

8 maja 2024 r., w Częstochowie, członkowie częstochowskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej (Okręg Śląski) uczestniczyli w uroczystościach związanych z 79. rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz w ceremonii odsłonięcia na Cmentarzu Kule epitafium inspektora Straży Granicznej Józefa Ignacego Wiśniewskiego, przyszłego patrona Placówki Straży Granicznej.

 

W obchodach zakończenia II wojny światowej Związek Oficerów Rezerwy RP reprezentowało Koło w Częstochowie w osobach plut. rez. Artura Wojciechowskiego – prezesa Koła, kpt. w st. spocz. Stanisława Gmitruka, por. OT Adama Dłużniaka, ppor. Wojciecha Kozaka i Dariusza Sila.

 

Tegoroczne uroczystości rocznicowe odbyły się pod pomnikiem „Poległym w obronie Ojczyzny” na placu Pamięci Narodowej. Organizatorem był Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy.

 

Ceremonię poprowadził ppor. Wojciech Kozak - członek częstochowskiego Koła ZOR RP. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia kompanii honorowej wystawionej przez jednostkę Wojskową z Lublińca. Następnie odbyło się wystąpienie okolicznościowe prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, w którym nawiązał do sytuacji zza wschodniej granicy.

- 79 lat temu przewaga sił aliantów pozwoliła położyć kres okrutnej wojnie, a zarazem reżimowi, który ją wywołał. Pociągnięto do odpowiedzialności wielu zbrodniarzy. Teraz podobna jedność i zdecydowanie potrzebne są nam – kochającym wolność i demokrację – aby powstrzymać putinowskie i proputinowskie zakusy. Powinniśmy cenić i czynnie wspierać tych, którzy poświęcają dziś swoje życie i zdrowie za te wartości - mówił prezydent. - Z trudem przychodzi nam świętowanie kolejnej rocznicy końca wielkiej wojny, kiedy tuż za progiem toczy się dzisiejsza, równie okrutna w swym wymiarze ludzkim.

 

Po przemówieniu prezydenta miasta odbyła się modlitwa ekumeniczna i został odczytany Apel Poległych przez por. Adama Dłużniaka - członka częstochowskiego Koła ZOR RP. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Poległym w obronie Ojczyzny”.

 

W uroczystościach na placu Pamięci Narodowej wzięli udział kombatanci, władze miasta na czele z Prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem i z przewodniczącym Rady Miasta Łukaszem Banasiem oraz Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie, Policji, Straży Pożarnej, uczniowie szkół oraz mieszkańcy Częstochowy.

 

Ponadto, o godz. 13.00 tego samego dnia, na częstochowskim Cmentarzu Kule delegacja ZOR RP w osobach plut. rez. Artur Wojciechowski – prezes Koła, ppor. rez. dr. Ryszarda Stefaniaka i Dariusza Sila uczestniczyła w ceremonii odsłonięcia epitafium inspektora Straży Granicznej, Józefa Ignacego Wiśniewskiego, przyszłego patrona Placówki Straży Granicznej.

 

Gospodarzami uroczystości, która odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, był Komendant Śląskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek. uczestniczył w niej Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak. Obecni byli także Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Kurek oraz Komendant Placówki SG w Częstochowie ppłk SG Przemysław Starczewski.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, przewodniczył jej kapelan Śląskiego Oddziału SG, ks. porucznik SG Artur Suska. Część oficjalna miała miejsce pod mogiłą Inspektora. Wzięli w niej udział przedstawiciele kadry kierowniczej i komórek organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zaproszeni goście, a także kompania honorowa i poczet sztandarowy Karpackiego Oddziału SG z Nowego Sącza.

 

Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a na zakończenie odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową i odegrano Pieśń Reprezentacyjną Straży Granicznej.

 

XXX

 

Inspektor Józef Ignacy Wiśniewski urodził się 21 maja 1891 r. w Tarnowie. Od 1908 r. brał czynny udział w ruchu niepodległościowym w Związku Walki Czynnej oraz Związku Strzeleckim. Od wybuchu I wojny światowej brał udział we wszystkich znaczących walkach 1 i 5 pułku I Brygady Legionów. Po rozwiązaniu brygady został wcielony do wojska austriackiego, gdzie odbywał służbę przy 1 pułku cesarskich strzelców tyrolskich. W Wojsku Polskim od 1 listopada 1918 r. jako dowódca kompanii i dowódca batalionu, w grudniu 1924 r. awansowany do stopnia majora. W 1929 r. przeniesiony do administracji Wojskowej Komendy Uzupełnień Czortków, a na swój wniosek w dniu 30 czerwca 1930 r. przeniesiony w stan spoczynku.

 

Do Straży Granicznej został przyjęty 21 sierpnia 1931 r. jako inspektor. Pełnił służbę kolejno jako kierownik Inspektoratu Granicznego w Łomży, komendant Centralnej Szkoły Straży Granicznej w Górze Kalwarii, w 1934 r. delegowany do Inspektoratu Granicznego w Stryju. Od 1 lipca 1936 r. został kierownikiem Inspektoratu Granicznego w Częstochowie.

Za służbę w dziele odzyskania niepodległości został odznaczony Krzyżem Niepodległości, i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Za zasługi w służbie Straży Granicznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej. Zmarł po ciężkiej chorobie 23 lipca 1937 r. i został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie.

 

A.W.

Foto: UM Częstochowa i Śląski Oddział Straży Granicznej

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04