Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości przy pomniku gen. Józefa Sowińskiego

19 października 2013 r. członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej brali udział na Cmentarzu Wolskim w Warszawie w uroczystości patriotycznej przy pomniku gen. Józefa Sowińskiego.

Organizatorem uroczystości był Ryszard Murat – przewodniczący „Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942”.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, mjr rez. Lech Tomasiak, mjr rez. Jerzy Białoskórski, st. sierż. w st. spocz. Edmund Krawczyk – prezes Okręgu Lubelskiego, sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Artur Błoński, Bohdan Sobiewski, Aneta Plichta. Obecna była również wiceprzewodnicząca Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina-Nasz Powiat” Jolanta Liszkiewicz.

Zabierając głos R. Murat powiedział m. in.: Nasza uroczystość ma charakter patriotyczny, a jej celem jest między innymi warunków do pojednania kombatantów
z różnych ugrupowań, do przysłowiowego zasypywania starych okopów w imię nadrzędnego celu, jakim jest dobro Ojczyzny i upamiętniania walki o wolność Ojczyzny. Nasze uroczystości są ewenementem w kraju, ponieważ w imię wyższych celów spotykają się na nich zgodnie kombatanci ze wszystkich ugrupowań. Obecna uroczystość jest także takim fenomenem, jako że uczestniczą w niej reprezentanci ugrupowań od skrajnie prawej do lewej strony: NSZ, Zrzeszenia WiN, Związku Piłsudczyków, Polskich Drużyn Strzeleckich, AK, BCh, AL, a nawet społeczności tatarskiej, która – jak to powszechnie wiadomo – pomimo wschodnich korzeni zasłynęła z ofiarnej walki za wolność Polski. Nasza uroczystość jest też pozytywnym fenomenem w innym zakresie. Spotkali się tu bowiem przedstawiciele różnych
wyznań i światopoglądów: wyznania rzymskokatolickiego, muzułmańskiego, prawosławnego i innych. Jak obecni wiedzą, dokładnie w tym miejscu na wale Reduty Wolskiej w trakcie bohaterskiej obrony Warszawy 6 września 1831 roku zginął gen. Józef Sowiński wraz z garstką towarzyszących mu żołnierzy  z 8 pułku piechoty. W miejscu, gdzie znajduje się ten skromny pomnik, stała armata. Ponieważ od kul rosyjskich polegli polscy kanonierzy, więc armatę tę, do ostatnich chwil i pomimo swego kalectwa – braku nogi, osobiście obsługiwał gen. Sowiński. Zginął przy swej armacie od pchnięć bagnetami rosyjskich żołdaków. Jego ciała nie odnaleziono. Przypuszcza się, że zostało przysypane w miejscu, gdzie znajduje się ten pomnik. Z kolei broniący się tu z gen. Sowińskim polscy żołnierze z 8 pułku piechoty pogrzebani są w tych dwóch zbiorowych mogiłach, które widać tu obok. Warto dodać, że to właśnie do stojącego tu działa, przy którym w chwilę później zginął gen. Sowiński, odnoszą się pierwsze słowa słynnego wiersza Adama Mickiewicza - „Reduta Ordona”, przedstawiającego wspomnienia adiutanta generała. Reduta Ordona była wysuniętym niewielkim fortem, który przyjął pierwsze uderzenie wojsk carskich, a jej obronę obserwowali stąd gen. Sowiński i jego adiutant. Oto słowa tego adiutanta z wiersza Mickiewicza: „Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole, dwieście harmat grzmiało; Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi, prosto, długo, daleko, jako morza brzegi”. Dla wyjaśnienia dodam, że za tym wałem i fosą w tamtych czasach rozciągało się puste pole, na którym rozstawione zostały baterie rosyjskich armat i gdzie formowały się rosyjskie oddziały do ataku na tę Redutę.

Okolicznościowy wiersz pt. „Testament Generała Sowińskiego” wygłosił: poeta Piotr Przygodzki - poeta, autor kilku zbiorów wierszy patriotycznych.

Żołnierski utwór muzyczny na trąbce „Słuchajcie wszyscy” – wykonał kpt. w st. spocz. Ryszard Kuśmierz (NSZ), a na zakończenie żołnierski utwór „Cisza” odegrał na skrzypcach sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz. Pieśni patriotyczne wykonał zespół muzyczny „Grom” ze Skarżyska.

Podczas uroczystości wręczono także medale organizacji kombatanckich.

(k)

Fot. Artur Błoński

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3