Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Brązowy Krzyż Zasługi

29 listopada 2013 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych postanowieniem Prezydenta RP. W gronie odznaczonych znalazła się Elżbieta Wiercińska.

Odznaczenie wręczył jej wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek. Brązowy Krzyż Zasługi nadany został Elżbiecie Wiercińskiej na wniosek prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk. rez. Alfreda Kabaty. Podczas honorowania jej Brązowym Krzyżem Zasługi obecni byli członkowie Związku: Marcin Łada – wiceprezes ZG, Kamil Malinowski i Bohdan Sobiewski.

Podczas spotkania podsumowującego 2013 r., które odbyło się 7 grudnia 2013 r. w Legionowie, prezes ZG ZOR RP płk Alfred Kabata w imieniu wszystkich członków Związku, złożył Elżbiecie Wiercińskiej gratulacje z okazji otrzymania odznaczenia oraz wręczył jej okolicznościowy dyplom i upominek.

xxx

Elżbieta Wiercińska działa społecznie od prawie 30 lat, a od ponad 20 lat jest przewodnikiem po Twierdzy Modlin. Przez kilka lat była prezesem modlińskiego Koła Przewodników „Bastion”, a przez dwa lata przewodniczyła Nowodworskiemu Komitetowi Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Od wielu lat angażuje się w opiekę nad grobami znajdującymi się na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin. Gromadzi również pamiątki, a zwłaszcza fotografie dotyczące historii Twierdzy Modlin. Jest także autorką artykułów nt. historii modlińskiej Twierdzy, które opublikowano w prasie lokalnej.

W ramach Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej  Polskiej jest jedną z osób  przygotowujących konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4