Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W rocznicę zbrodni Katyńskiej

 6 kwietnia 2014 r. władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i 2 Mazowiecki Pułk Saperów byli organizatorami uroczystości Katyńskich w 74 rocznicę tej zbrodni.

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie Okręgu Mazowieckiego i Okręgu Lubelskiego ZOR RP. Okręg Mazowiecki reprezentowali: płk rez. Dariusz Zielonka (wiceprezes ZG), ppłk rez. Henryk Marciniak, ppłk rez. Andrzej Rusinowskimjr rez. Jerzy Białoskórski, mjr rez. Józef Szatkowski, por. w st. spocz. Andrzej Rak (100-letni kombatant), st. chor. sztab. rez. Bolesław Morawski, Artur Błoński, Kazimierz Szczerbatko, Bohdan Sobiewski, Elżbieta Wiercińska, Czesława Albekier, Czesława Karczmarczyk. Przedstawicielami Okręgu Lubelskiego byli: st. chor. rez. Marian Rydzewski, Lech Marczak i Piotr Przygodzki.

Przed rozpoczęciem uroczystości Katyńskich, tak jak co roku, członkowie ZOR RP, Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat” oraz przedstawiciele współpracujących organizacji złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele pw. św. Michała Archanioła. Przed mszą św. przybyłych na uroczystość gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Byli wśród nich m.in. minister Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i minister Bożena Żelazowska – Z-ca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył ks. kan. Krzysztof Czyżyk – dziekan nowodworski, a odprawiali ją także ks. kan. Andrzej Redmer – dziekan zakroczymski i ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz miejscowej parafii.

Po mszy św. okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowany przez Marię Możdżyńską i Renatę Jastrzębską.

Druga część uroczystości, odbyła się na skwerze im. księcia Józefa Poniatowskiego. Po złożeniu meldunku ministrowi Maciejowi Jankowskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej i po odegraniu hymnu państwowego Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego powitał zaproszonych gości. Po wystąpieniu burmistrza głos zabrali minister Maciej Jankowski, minister Bożena Żelazowska i Radosław Rybicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz przedstawiła udział młodzieży w ogólnopolskim programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”, w ramach którego sadzone są „Dęby Pamięci” w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkoła uczestniczy w tym programie od 2009 r. Podkreśliła, że „Dąb Pamięci” jaki zostanie posadzony kpt. rez. sap. Stanisławowi Gołębiowskiemu będzie szóstym dębem posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim, upamiętniającym oficerów Batalionu Elektrotechnicznego. Posadzenie przez młodzież Zespołu Szkół nr 2 „Dębu Pamięci” poprzedziło odczytanie życiorysu kpt. rez. sap. Stanisława Gołębiowskiego przez jednego z uczniów.

Następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyło złożenie białych róż pod „Dębem Pamięci” i podziękowanie burmistrza. Uczestnicy uroczystości mogli też zwiedzić wystawę „Katyń – Pamiętamy” przygotowaną przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów. Pułk wystawił także wojskową asystę honorową.

Wśród uczestników uroczystości Katyńskich byli m. in. Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Henryk Ruszczyk – burmistrz Zakroczymia, Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Karol Andrzejewski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Mirosław Kaliński – reprezentujący dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, płk Adam Przygoda – dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, kmdr Wiesław Banaszewski – Dziekan Korpusu Oficerów zawodowych MON, płk Adam Przygoda – dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Mirosław Łyżwa - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie, ppłk Grzegorz Zaręba – szef sztabu 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej, Marek Krystyniak – prezes „Warszawskiej Rodziny Katyńskiej”, Michał Krzysztof Wykowski – prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, rodziny oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie i kombatanci.


xxx

Posadzony „Dąb Pamięci” był 19 dębem posadzonym w różnych miejscach Polski dla upamiętnienia oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, z których 38 zamordowano w Katyniu i Charkowie.

Pamięć o tych oficerach kultywowana jest w Nowym Dworze Mazowieckim od 20 lat. To wtedy, w 1994 r., ówczesny 1 batalion remontowo-budowlany wraz z rodzinami oficerów Batalionu Elektrotechnicznego ufundował tablicę pamiątkowa, którą odsłonięto w tutejszym kościele.

Pamięci oficerów Batalionu Elektrotechnicznego poświęcona została tez książka autorstwa Alfreda Kabaty, wydana przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, w 2010 i wznowiona w 2011 r.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, będący spadkobiercą tradycji Batalionu Elektrotechnicznego jest współorganizatorem uroczystości Katyńskich i sprawuje opiekę nad środowiskiem rodzin oficerów tego Batalionu.

Od 6 lat Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej współpracuje z Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, który przystąpił do programu edukacyjnego „Katyń … ocalić od zapomnienia”, w ramach którego oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego upamiętniani są m. in. poprzez posadzenie „Dębów Pamięci”. „Dęby Pamięci” oficerom Batalionu Elektrotechnicznego posadzone zostały również przez współpracujący ze Związkiem Zespół Szkół w Wykrocie k. Myszyńca.

(k)

Fot. Artur Błoński

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12