Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 ZOR RP na obchodach święta Policji

Obchody 95 rocznicy powołania Policji rozpoczęły się 21 lipca, kiedy w Pałacu Prezydenckim oficerowie Policji otrzymali z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominacje na stopnie generalskie. 24 sierpnia 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się uroczyste sympozjum  zatytułowane „95 lat polskiej Policji”. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Artur Błoński – członek Zarządu Głównego. Sympozjum towarzyszyła wystawa fotografii „Policja Państwowa 1919 – 1939”.

Obchody 95 rocznicy powołania Policji rozpoczęły się już 21 lipca 2014 r., kiedy to w Pałacu Prezydenckim oficerowie Policji otrzymali z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominacje na stopnie generalskie.

W sympozjum, które było częścią centralnych uroczystości Święta Policji, uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński. Pani Marszałek, otworzyła spotkanie i podziękowała policjantom za służbę i poświęcenie. Następnie Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński w swoim wystąpieniu, przypomniał, że to właśnie w Sejmie II Rzeczypospolitej Polski ustawą z 24 lipca 1919 roku została powołana do życia Policja Państwowa.

Podczas sympozjum wygłoszono referaty, których tematyka dotyczyła Policji Państwowej. Omówiono  początki tej formacji, jej organizację, tradycję i historię, system szkolenia policjantów, ale przede wszystkim ideę, leżącą u podstaw działania Policji Państwowej II Rzeczypospolitej – służbę Państwu
i Obywatelom.

95 lat temu - 24 lipca 1919 r. - Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Po wojnie, 7 października 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 roku Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał policję.

Prelegentami byli: prof. Tomasz Nałęcz – doradca Prezydenta RP ds. Historii i Dziedzictwa Narodowego, prof. Robert Litwiński – Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Tadeusz Skoczek –  Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, a także kom. dr Dominik Hryszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Policji    w Szczytnie.

Po zakończeniu sympozjum goście zwiedzili wystawę fotografii „Policja Państwowa 1919 – 1939” i złożyli podpisy  na tablicy pamiątkowej, której treścią był tekst ustawy z 1919 roku.

*************************************

26 lipca 2014 r. podczas obchodów 95 rocznicy powołania Policji, w sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, wręczono medale "Za zasługi dla Policji" oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Delegację ZOR RP stanowili ppor. rez. Piotr Szczepaniak i Artur Błoński.

 

Można było również wysłuchać koncertu muzyki klasycznej. Przed dziedzińcem UW przy ul. Krakowskie Przedmieście, policjanci w kolumnach przeszli na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przemarszowi towarzyszyły orkiestry policyjne z Polski oraz z Turcji.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego.

Po okolicznościowych wystąpieniach przed Grobem Nieznanego Żołnierza, złożone zostały wieńce. Uroczystość zakończył przemarsz pododdziałów policyjnych, a także promowanych funkcjonariuszy.

(ab)

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12