Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Honorowe obywatelstwo

9 listopada 2014 r. Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej przy parafii Niepokalanego Serca NMP Opiekunki Niepodległości w Wierszach nadała płk. rez. Alfredowi Kabacie - prezesowi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej godność Honorowego Obywatela Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Jak napisano w uzasadnieniu tytuł ten nadano: Za szczególne uznanie zasług w utrwalaniu pamięci historycznej; znaczenia partyzanckiej walki o niepodległość, prowadzonej przez „Grupę Kampinos” AK; docenianie patriotycznej postawy powstańców-żołnierzy AK i mieszkańców, dzięki którym w sierpniu i wrześniu 1944 r. tereny tych miejscowości pod dowództwem partyzanckiej władzy AK wolne były od niemieckiego okupanta, tworząc Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską.

Ten sam tytuł nadano również płk w st. spocz. Józefowi Koleśnickiemu przewodniczącemu Mazowieckiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Aktu nadania dokonała Urszula Przymus prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej podczas uroczystości upamiętniających 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obaj wyróżnieni podziękowali za tak zaszczytne wyróżnienie i zapewnili o współpracy z Radą Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Uroczystości rozpoczęła Jasnogórska Droga Krzyżowa w intencji Niepodległości Ojczyzny „Aleją Pamięci Grupy Kampinos” AK. Następnie odprawiona została koncelebrowana msza św., której przewodniczył ks. Ksawery Kujawa ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał proboszcz parafii w Wierszach ks. kan. Krzysztof Kłosiewicz.

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, ppłk Dariusz Cichal – dowódca 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego, st. kpt. Mariusz Wyszyński – zastępca komendanta PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Jolanta Liszkiewicz – wiceprzewodnicząca Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”. Delegację ZOR RP stanowili: mjr rez. Jerzy Białoskórski, kpt w st. spocz. Andrzej Rak (100-letni kombatant), por. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, st. kpr. w st. spocz. Bogdan Mińkowski, Teresa Stroińska, Czesława Albekier, Wiesława Karczmarczyk.

Po zakończeniu mszy św. głos zabrał wójt Antoni Kręźlewicz, który podkreślił znaczenie działań patriotycznych dla upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych, a takim jest odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki pod pomnikiem Męczeństwa Narodu Polskiego.

(k)

Fot. Kamil Malinowski

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4