Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

75 rocznica zbrodni Katyńskiej

19 kwietnia 2015 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego i 2 Mazowiecki pułk saperów byli organizatorami uroczystości Katyńskich w 75 rocznicę tej zbrodni.

Przed rozpoczęciem uroczystości Katyńskich, tak jak co roku, członkowie ZOR RP, Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Regionalnego (nowodworskiego) Oddziału Obrony Terytorialnej, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Związku Piłsudczyków – Okręg Radomski oraz rodziny oficerów Batalionu Elektrotechnicznego złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową upamiętniającą żołnierzy tej jednostki.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele pw. św. Michała Archanioła. Przybyłych na uroczystość gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Byli wśród nich m.in. wiceminister Maciej Jankowski – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, poseł Jadwiga Zakrzewska – wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Jacek Polańczyk – reprezentujący szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Gościem szczególnym był 101 – letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – członek Związku Oficerów Rezerwy RP.

Następnie ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii - odprawił mszę św.  W homilii przypomniano jak doszło do zbrodni Katyńskiej oraz podkreślono znaczenie prawdy o tej zbrodni.

Po mszy św. okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowany przez Marię Możdżyńską  i Renatę Jastrzębską.

Druga część uroczystości, odbyła się na skwerze im. księcia Stanisława Poniatowskiego. Po złożeniu meldunku wiceministrowi Maciejowi Jankowskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej, wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego płk Adam Przygoda – dowódca Garnizonu Kazuń - powitał uczestników uroczystości.

W okolicznościowym wystąpieniu wiceminister Maciej Jankowski mówił o znaczeniu pamięci o zbrodni Katyńskiej. Po wystąpieniu wiceministra dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz przedstawiła udział młodzieży w ogólnopolskim programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”, w ramach którego sadzone są „Dęby Pamięci” w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkoła uczestniczy w tym programie od 2009 r. Podkreśliła, że „Dąb Pamięci” jaki zostanie posadzony kpt. rez. sap. Janowi Wnękowi będzie siódmym dębem posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim, upamiętniającym oficerów Batalionu Elektrotechnicznego. Po odczytaniu życiorysu kpt. Jana Wnęka przez ucznia szkoły przystąpiono do posadzenia „Dębu Pamięci”. Aktu tego dokonali uczniowie ZS nr 2, Jacek kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej, płk Adam Przygoda i płk rez. Alfred Kabata.

 Po posadzeniu „Dębu Pamięci” głos zabrał płk rez. Alfred Kabata, który podkreślił, że uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze organizowane są od 1994 r., a wśród zamordowanych oficerów było 38 wywodzących się z Batalionu Elektrotechnicznego, który w latach 1921 – 1939 stacjonował w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodał, że do tej w całym kraju posadzono 20 „Dębów Pamięci” poświęconych żołnierzom Batalionu Elektrotechnicznego. Głos zabrała również Halina Drachal – przewodnicząca „Warszawskiej Rodziny Katyńskiej”, która wyraziła uznanie płk. rez. Alfredowi Kabacie za działania upamiętniające ofiary zbrodni Katyńskiej. 

 Następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyło złożenie białych róż pod „Dębem Pamięci” i podziękowanie burmistrza. Uczestnicy uroczystości mogli też zwiedzić wystawę „Katyń – Pamiętamy” przygotowaną przez Zespół Szkół nr 2.

Wśród uczestników uroczystości Katyńskich byli m. in.: Magdalena Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego, Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Dariusz Nalewajk – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, kmdr Wiesław Banaszewski – Dziekan Korpusu Oficerów zawodowych MON, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, podinsp. Dariusz Leszczyński – reprezentujący Powiatowego Komendanta Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Halina Drachal – prezes „Warszawskiej Rodziny Katyńskiej”, Michał Krzysztof Wykowski – prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, Irmina Tokarska - Iwaniuk - dyrektor Zespołu Szkół w Głusku, Grzegorz Leśniewski – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „Salwa”, Sławomir Sońta – prezes Związku Piłsudczyków – Okręg Radomski, Zenon Jendor – komendant nowodworskiego Hufca ZHP, Piotr Romaniuk - dowódca Regionalnego Oddziału Obrony Terytorialnej, rodziny oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie: Bohdan Sobiewski, Krzysztof Sobieski i kombatanci.

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie Okręgu Mazowieckiego i Okręgu Lubelskiego ZOR RP. Okręg Mazowiecki reprezentowali: Marcin Łada i płk rez. Dariusz Zielonka (wiceprezesi ZG), ppłk rez. Henryk Marciniak, ppłk rez. Józef Szatkowski, ppłk rez. Lech Tomasiak, kpt. w st. spocz. Andrzej Rak (101-letni kombatant), ppor. rez. Piotr Szczepaniak, ppor. w st. spocz. Ireneusz Owsik, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Roman Kaczorowski (91 - letni kombatant), Artur Błoński, Bohdan Sobiewski, Teresa Stroińska - Macińska, Czesława Albekier, Wiesława  Karczmarczyk. Przedstawicielami Okręgu Lubelskiego byli: st. chor. w st. spocz. Marian Rydzewski i Piotr Przygodzki.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 05