Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

80 rocznica śmierci Marszałka

12 maja 2015 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się obchody 80 rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, władze samorządowe i 2 Mazowiecki pułk saperów.

Obchody rozpoczęła lekcja historyczna w Nowodworskim Ośrodku Kultury zorganizowana przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, na którą licznie przybyła młodzież nowodworskich szkół  i Zespołu Szkół w Głusku. W NOK-u młodzież obejrzała film z pogrzebu marszałka Piłsudskiego oraz wysłuchała prelekcji prezesa ZOR RP - płk. rez. Alfreda Kabaty na temat przebiegu uroczystości żałobnych w Nowym Dworze Mazowieckim w 1935 r. i obchodów rocznic jego śmierci w latach 1936-1939. Swoimi wspomnieniami na temat wydarzeń sprzed  80 laty podzielili się 7 – letni wówczas Hilary Jechowicz i 11-letni, rodowity nowodworzanin, Roman Kaczorowski. W spotkaniu uczestniczył również 101 – letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – kombatant i najstarszy członek ZOR RP. Spotkanie zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Klub Przyjaciół Czosnowianie”.

Druga część obchodów miała miejsce przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, który odsłonięto kilka miesięcy temu. Rozpoczął ją liturgią i modlitwą kapelan ks. ppłk Zenon Pawelak, który mówił także o roli marszałka Piłsudskiego w II RP. Następnie odegrano hymn państwowy, po zakończeniu którego głos zabrał burmistrz miasta Jacek Kowalski. Przywitał przybyłych gości, młodzież i mieszkańców,  a w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu i umacnianiu niepodległości Polski. Podziękował także Tadeuszowi Sosińskiemu i płk. rez. Alfredowi Kabacie za ich działanie, które doprowadziło do odsłonięcia pomnika marszałka w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dalszej części uroczystości płk rez. Alfred Kabata przedstawił rys historyczny związany z uroczystościami pogrzebowymi i żałobnymi marszałka  Piłsudskiego przed 80 laty w Nowym Dworze Mazowieckim. Udekorował również Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Romana Kaczorowskiego, burmistrza Jacka Kowalskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego.

Z kolei przewodniczący komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego Tadeusz Sosiński i burmistrz Jacek Kowalski wręczyli dyplomy osobom, których instytucje bądź firmy w największym stopniu wsparły budowę pomnika. Otrzymali je Roman Głos, Anna Rutkowska, Anna Ibekwe  i płk rez. Alfred Kabata.

Po zapaleniu „znicza pamięci” przez kombatantów - członków ZOR RP: 101 – letniego kpt. w st. spocz. Andrzeja Raka, 92 – letniego kpt. w st. spocz. Mariana Denkiewicza i 91 – letniego Romana Kaczorowskiego, pod pomnikiem marszałka złożono kwiaty. Uroczystość zakończyło odegranie pieśni „Śpij Kolego”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Małgorzata Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego oraz wicestarosta Paweł Calak, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz – szef sztabu 2 Mazowieckiego puku saperów, ppłk Krzysztof Futyma – wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie,  mjr Paweł Zasuń zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Ochota.

ZOR RP reprezentowali poza prezesem ZG reprezentowali: płk rez. Dariusz Zielonka  i Marcin Łada – wiceprezesi ZG oraz ppłk rez. Józef Szatkowski,  kpt. w st. spocz. Andrzej Rak, por. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski, ppor. w st. spocz. Ireneusz Owsik, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Artur Błoński, Roman Kaczorowski, Kazimierz Szczerbatko, Piotr Romaniuk, Teresa Stroińska – Macińska, Czesława Albekier, Wiesława Karczmarczyk.

 (k)

Fot. M. Łada  A. Błoński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04