Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Sztandar dla ZOR RP

20 września 2015 r. z udziałem Małgorzaty Kidawy Błońskiej - marszałek Sejmu RP i Macieja Jankowskiego – podsekretarza stanu w MON, w Twierdzy Modlin, odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Oficerów Rezerwy  Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundatorem sztandaru był Wiesław Jan Prusiecki – właściciel cytadeli Twierdzy Modlin. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa i mjr w st. spocz. prof. dr hab. Leszek  Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu koszar modlińskiej cytadeli w ramach Historycznego Pikniku Militarnego zorganizowanego przez Grupę konkret S.A.  i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerami przedsięwzięcia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Sinevia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uroczystość przebiegająca według ceremoniału wojskowego rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości ppłk. rez. Józefa Szatkowskiego ministrowi Maciejowi Jankowskiemu. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn państwowy.

Wśród zaproszonych gości, których powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP, byli m.in.: Anna Aksamit – senator RP; Jan Grabiec – podsekretarz stanu  w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, gen. bryg. Wiesław Orkisz – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, płk prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski – prorektor ds. naukowych Akademii Obrony Narodowej.

Przed ceremonią wręczenia sztandaru odczytano akt ufundowania sztandaru i dokonano symbolicznego wbicia 19 gwoździ honorowych. Gwoździami honorowymi na drzewcu sztandaru uhonorowani zostali: Małgorzata Kidawa – Błońska – marszałek Sejmu RP, wicepremier, minister obrony narodowej – Tomasz Siemoniak, gen. Mieczysław Gocuł – Szef Sztabu Generalnego WP, Wiesław J. Prusiecki - fundator  sztandaru, Anna Maria Anders – matka chrzestna sztandaru, mjr w st. spocz. prof. dr hab. Leszek Żukowski – ojciec chrzestny sztandaru, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Rektor – Komendant WAT, płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – Rektor - Komendant AON, Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz – Waltz – prezydent M. St. Warszawy, Roman Smogorzewski – prezydent M. Legionowo, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP, Robert Kościelny – prezes zarządu Sinevia Sp. z o.o, Halina Drachal – przewodnicząca Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Jolanta Liszkiewicz – wiceprzewodnicząca SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Po poświeceniu sztandaru przez kapelana ks. ppłk Zenona Pawelaka i ks. kan. Andrzeja Redmera, minister Maciej Jankowski wręczył sztandar płk. rez. Alfredowi Kabacie, który przekazał go pocztowi sztandarowemu Związku Oficerów Rezerwy RP. Poczet sztandarowy w składzie: Marcin Łada - dowódca, Lech Marczak - sztandarowy, Zbigniew Kiełb - asystujący, zaprezentował sztandar przed frontem pododdziałów. Podczas prezentacji płk rez. Dariusz Zielonka przedstawił uczestnikom uroczystośći charakterystykę sztandaru. Jego projektantami są Zbigniew Kiełb i Marcin Łada.

Następnie odbyła się dekoracja członków ZOR RP Brązowym Krzyżem Zasługi  i Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju oraz wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył Brązowy Krzyż Zasługi Romanowi Kaczorowskiemu, a minister Maciej Jankowski Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju sierż. rez. Tomaszowi Dyzmie. Wręczył również akty mianowania  i listy gratulacyjne mianowanym na stopień kapitana: Januszowi Z. Zajączkowskiemu, Narcyzowi Tokarskiemu, Zdzisławowi Łozińskiemu oraz na stopień starszego sierż. Hilaremu Jechowiczowi.

Zabierając głos, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa - Błońska powiedziała: Sztandar, dawna chorągiew, od wieków jest symbolem charakteryzującym daną formację, jest widocznym znakiem wspólnoty i więzi. Przekonana jestem, że to dziedzictwo trafiło w najbardziej godne ręce i będzie przez kolejne lata wciąż wzbogacane.   

Ceremonię wręczenia sztandaru zakończyło odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej WP”.

Asystę wojskową wystawił 32 dywizjon rakietowy OP. W uroczystości uczestniczył chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Po zakończeniu uroczystości chór wystąpił z 30 min. koncertem, a drużyna  z Batalionu Reprezentacyjnego WP zademonstrowała musztrę paradną.

W uroczystości udział brali również: Katarzyna Kręźlewicz – z-ca dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego – reprezentująca marszałka Adama Struzika, Zbigniew Pałasz – z-ca dyrektora Biura Spraw Obywatelskich  i Administracji Urzędu M. St. Warszawy – reprezentujący prezydent. M. St. Warszawy, Roman Smogorzewski – Prezydent M. Legionowo, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Jacek Kowalski- burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Magdalena Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego, Robert Kościelny - prezes zarządu Sinevia Sp. z.o.o, Mirosław Markowski – dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Adam Krawczak – wójt Gminy Leoncin, mł. insp. Jarosław Barski – reprezentujący Komendanta Głównego Policji, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, kmdr Wiesław Banaszewski – z-ca przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP, ppłk Rafał Kopka – reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, ppłk Piotr Bawół – reprezentujący Rektora- Komendanta WAT, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Andrzej Kamiński - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, ppłk Mirosław Łyżwa - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie, ppłk Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz – szef sztabu 2 Mazowieckiego pułku saperów, mjr Paweł Piotrowski – reprezentujący dowódcę 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, mjr Andrzej Kaczmarzyk – z-ca dowódcy 32 dywizjonu rakietowego, st. kpt. Mariusz Wyszyński z-ca komendanta PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Zenon Jendor – komendant Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Marzena Surma – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Adam Matyszewski – dyrektor I LO PUL w Gostyninie, Małgorzata Parzych – reprezentująca Zespół Szkół w Wykrocie, Halina Drachal – przewodnicząca Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda -  wiceprzewodniczące SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Gniewomir Rokosz – Kuczyński – prezes zarządu Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, 101 – letni kombatant, członek ZOR RP – kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.

 

 

(k)

Fot. Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04