Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uczczono ofiary II wojny światowej

27 września 2015 r. w Starych Babicach odbyła się coroczna uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca obrońców Ojczyzny i ofiary II Wojny Światowej. Organizatorami Uroczystości byli wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek i prezes babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Łada.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych: Minister Maciej Jankowski - podsekretarz Stanu w MON, Bożena Żelazowska z-ca Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także samorządowych ze starostą Warszawskim Zachodnim Janem Żychlińskim. Nie zabrakło także Prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty. Obecni byli również wiceprezes ZG płk. rez. Dariusz Zielonka, mjr. rez. Jerzy Białoskórski, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski i Roman Kaczorowski. Licznie stawili się także członkowie babickiego Koła ZOR RP, mieszkańcy gminy i Warszawy.

Nasza organizacja podczas uroczystości wystawiła dwa poczty sztandarowe: sztandar kombatantów babickich przekazany w 2015 r. babickiemu Kołu ZOR RP niósł Marcin Łada, a asystowali mu st. kpr. w st. spocz. Bogdan Mińkowski i Tadeusz Wiśniewski, Poczet sztandarowy ZG ZOR RP stanowili: płk. rez. Dariusza Zielona – dowódca, mjr. rez. Jerzego Białoskórski – sztandarowy i kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski - asystujący.

Uroczystość rozpoczęła się mszą Św. w kościele w Starych Babicach, po której zebrani przy dźwiękach orkiestry wojskowej, wraz z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali ulicami Babic na cmentarz wojenny. W marszu brała udział grupa rekonstruktorów w mundurach piechoty wz. 36 ze Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela” z pocztem sztandarowym Batalionu Stołecznego. Batalion Stołeczny był oddziałem walczącym w rejonie Babic w 1939 r.

Na cmentarzu wojennym Marcin Łada poprowadził Apel Poległych, przemawiali także minister Bożena Żelazowska, Tomasz Sarnecki - prezes SH „Cytadela” i wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek.

Podczas uroczystości zaprezentowano mieszkańcom Babic sztandar ZOR RP wręczony naszej organizacji 20 września 2015 r. w Twierdzy Modlin.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, wójt zaprosił zebranych na wojskową grochówkę. Wówczas także, wręczono członkom honorowym ZOR RP - wójtowi Gminy Stare Babice i staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pamiątkowe tabliczki z okazji nadania sztandaru naszej organizacji. Rozmawiano również  z kombatantami i rodzinami żołnierzy spoczywających na babickim cmentarzu.

(M.Ł)

Fot. Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04