Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Żołnierska przyjaźń

29 stycznia 2016 roku st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek reprezentował Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Centralnej Bibliotece Wojskowej podczas koncertu galowego w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, zatytułowanego „Żołnierska przyjaźń - wspólna pamięć. Polacy w Szwajcarii 1940-1945”.

Uroczystość została zorganizowana przez Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie oraz  Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 70 rocznicę zakończenia internowania żołnierzy polskich w Szwajcarii. Byli tam internowani żołnierze z oddziałów Wojska Polskiego walczących we Francji. Doszło do tego po kapitulacji Francji. Pobyt Polaków w Szwajcarii był pięknym sprawdzianem żołnierskiej przyjaźni polsko-szwajcarskiej, której tradycje historyczne sięgają aż końcowych lat XVIII wieku.

Wśród gości honorowych byli między innymi Andrej Motyl, Ambasador Konferencji Szwajcarskiej w Polsce, Anna Maria Anders, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, przedstawiciele: Marszałka Sejmu, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP, Centralnego Archiwum Wojskowego i innych instytucji państwowych i samorządowych i organizacji społecznych. Uczestniczyli też weterani, między innymi Tadeusz Kurcyk, Wiceprezes Związku Karpatczyków, płk Włodzimierz Cieszkowski, prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jeden z ostatnich żyjących  żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych - uczestnik internowania. 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęły Hymny Narodowe Konfederacji Szwajcarskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Po wystąpieniu dr. Jana Tarczyńskiego, dyrektora CBW przemówił po polsku Andrej Motyl, Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce. Wysoko ocenił pobyt polskich żołnierzy, którzy poza swoimi obowiązkami wojskowymi i nauką pozostawili po sobie kilometry wybudowanych dróg, mostów i innych obiektów na terenie Szwajcarii. Przemówienie Ambasadora Konfederacji Szwajcarii przyjęto bardzo entuzjastycznie.

Po odczytaniu listu od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego przemawiała minister Anna Maria Anders, która podziękowała za zorganizowanie uroczystości upamiętniającej wydarzenie historyczne mające wpływ i na obecne stosunki polsko-szwajcarskie. Ze względu na swe obowiązki służbowe, po swym przemówieniu minister Anders opuściła uroczystość. Kolejnymi mówcą był prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz Stanu w MON, reprezentujący Ministra Obrony Narodowej. List od Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał jego przedstawiciel Piotr Szpakowski. Dr hab. Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zacytował fragmenty z prasy i literatury dotyczące wzajemnego stosunku żołnierzy polskich i społeczeństwa szwajcarskiego.

Część oficjalną zakończyło wystąpienie Zygmunta Prugara-Ketlinga, prezesa Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, syna dowódcy internowanej w Szwajcarii 2 Dywizji Strzelców Pieszych gen. Bronisława Prugara-Ketlinga. Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie było współorganizatorem uroczystości w CBW. Podkreślił on obopólne korzyści, jakie osiągnęli Szwajcarzy i Polacy podczas internowania. Wspominał, że podczas internowania polscy żołnierze ukończyli wyższe studia w Szwajcarii uzyskując około pół tysiąca dyplomów wyższych uczelni, a także setki świadectw ukończenia techników czy szkól licealnych. Jego wystąpienia licznie zebrani uczestnicy wysłuchali w wielkim skupieniu.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu galowego Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Repertuar obejmował piosenki szwajcarskie i polskie pieśni wojskowe z różnych epok historycznych. Owacjom nie było końca.

Po koncercie artystom podziękował płk Włodzimierz Cieszkowski, wspomniany już prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jeden z ostatnich żyjących  żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych - uczestnik internowania. Wspominał również swoje przeżycia podczas internowania i o walkach stoczonych przez polskich żołnierzy na terenie Francji przed internowaniem.

Tradycyjnie już, po zakończeniu uroczystości można było porozmawiać w kuluarach podczas spożywania posiłku z bogato zastawionych stołów. Atrakcją wśród dań był tort ufundowany przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP pokrojony przez honorowych gości.

 Jerzy Bogdan Raczek

Foto: Maria Raczek, CRW: AF i KP

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04a