Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rondo im. Zapory w Bełżycach

6 marca 2016 w Bełżycach uczczono 67 rocznicę egzekucji  Żołnierzy  Wyklętych, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. ZAPORA i sześciu jego podkomendnych. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej podczas uroczystości reprezentował Lech Marczak - prezes Okręgu Lubelskiego.

Po mszy św. w kościele, uczestnicy uroczystości autokarami udali się na miejsce nowo otwieranego ronda drogowego, któremu nadano imię cichociemnego majora Zapory.

W uroczystości odsłonięcia tablicy z nazwą ronda udział wzięli m. in.: Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych, Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Zdzisław Niedbała - reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin, posłowie i  senatorowie Lubelszczyzny.

Tablicę odsłaniali: Krystyna Frąszczak siostrzenica majora Hieronima Dekutowskiego ps. ZAPORA oraz partyzanci Oddziału ZAPORY w osobach: kpt. Zbigniewa Matysiaka ps. KOWBOJ i por. Wiesława Jeżewskiego ps. SŁAW.

Ostatnim punktem programu uroczystości były  występy słowno-muzyczne  młodzieży z bełżyckich szkół połączone z poczęstunkiem w Miejskim  Domu Kultury.

…………………………………………………………………………………………

Hieronim Dekutowski urodził się w 1918 roku w Dzikowie pod Tarnobrzegiem.
W marcu 1943 r. został zaprzysiężony jako cichociemny i przyjął pseudonim “Zapora”. Początkowo dowodził oddziałem AK w Inspektoracie Zamość, broniąc tamtejszą ludność przed wysiedleniami. W styczniu 1944 r. został mianowany szefem AK w Inspektoracie Lublin-Puławy.

Miał opinię wybitnego dowódcy, wyróżniała go wyjątkowa odwaga, doskonale posługiwał się bronią, podejmował szybkie lecz doskonałe decyzje, był bardzo ostrożny w swoich działaniach a jednocześnie ogromnie odpowiedzialny za podległych mu ludzi. Brał udział w akcji “Burza” na Lubelszczyźnie, usiłował także iść na pomoc walczącej Warszawie.

Po wejściu Rosjan nie złożył broni a po zamordowaniu na posterunku UB w Chodlu czterech jego żołnierzy, rozpoczął antysowiecką ofensywę. W 1945 r. wszedł w skład powstającego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Został aresztowany w 1947 po czym skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 7 marca 1949 roku.

Tekst i zdjęcia: Lech Marczak

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04