Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zlot Jaworzniaków

9 czerwca 2016 r. w Mełgwi i Krzesimowie odbył się XXVI Ogólnopolski Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy". Na zaproszenie organizatorów w Zlocie uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.

ZOR RP reprezentowali: Lech Marczak - prezes Okręgu Lubelskiego oraz „Jaworzniacy" – członkowie Koła nr 1 ZOR RP w Lublinie por. w st. spocz. Ryszard Gołąb i ppor. w st. spocz.  Stanisław Brzozowski.

W uroczystościach uczestniczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który odznaczył Medalem „Pro Patria" troje „Jaworzniaków ".

Zlot odbywał się pod hasłem: „Wolność można odzyskać, młodości nigdy”. Patronat honorowy nad Zlotem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

„Jaworzniacy” to nazwa powołanego w 1990 roku Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele pw. św. Wita w Mełgwi, które zgromadziły wielu Jaworzniaków z całej Polski, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, mieszkańców oraz dzieci i młodzieży. Po liturgii zgromadzeni przemaszerowali na cmentarz przy dźwiękach Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew. W krótkiej modlitwie uczczono pamięć poległych, potem delegacje złożyły kwiaty pod Murem Pamięci.

Później uczestnicy udali się do Gimnazjum w Mełgwi, gdzie miała miejsce część oficjalna: powitanie gości, przemówienia i wystąpienia przedstawicieli władz oraz Jaworzniaków. Młodzież szkolna zaprezentowała część artystyczną w której przypomniano tragiczne wydarzenia minionych czasów, jakich doświadczali Polacy w okresie powojennym. W trakcie obchodów święta wręczono medale i listy gratulacyjne szczególnie zasłużonym Jaworzniakom.

Obchody zakończyły się w „Dolinie Krzyży” w Krzesimowie, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę i złożono kwiaty. W hołdzie wszystkim tragicznie zmarłym osobom została odprawiona droga krzyżowa.

(k)

Foto: Lech Marczak

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04