Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wystawa w Kancelarii Premiera

21 lipca 2016 r. przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, na zaproszenie minister Anny Marii Anders – sekretarza stanu, uczestniczyli w otwarciu wystawy zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata i Marcin Łada – prezes i wiceprezes Zarządu Głównego.

Wystawa, pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, przygotowana w 75 rocznicę podpisania „układu Sikorski – Majski”, otwiera cykl patriotycznych wydarzeń wystawowo-promocyjnych „Armia Andersa – Szlak Nadziei”.

Przybyłych na wystawę gości powitała minister Anna Maria Anders. List od premier Beaty Szydło odczytała szefowa jej Kancelarii - Beata Kempa.

Prezentacje tła historycznego przedstawił przedstawiciel Centralnej Biblioteki wojskowej, współtwórcy wystawy. Następnie goście obejrzeli prezentacje multimedialną ukazującą podpisanie umowy Sikorski – Majski. O roli wystawy mówił również jej kurator Arkadiusz Urban.

Zaproszeni goście poza wystawą główną mogli zwiedzić wystawę towarzyszącą Poczty Polskiej z okazji emisji w dniu 21 lipca 2016 r. pierwszego znaczka z cyklu „Armia Andersa – Szlak Nadziei”. Dodatkowo Polska Poczta zaprezentowała wcześniejsze emisje pocztowe dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i gen. Władysława Andersa.

Na wystawę przybyli posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele MON i Sztabu Generalnego WP, dowódcy jednostek wojskowych oraz reprezentanci organizacji kombatanckich i pozarządowych.

Po zwiedzeniu wystawy płk rez. Alfred Kabata w imieniu członków Związku, złożył minister Annie Marii Anders życzenia z okazji przypadających za kilka dni imienin oraz wręczył jej okolicznościową statuetkę. Należy dodać, że senator i minister Anna Maria Anders jest matka chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04