Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości w Wierszach

21 sierpnia 2016 r. odbyła się coroczna uroczystość patriotyczno-religijna przy pomniku Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej w Wierszach. Podczas uroczystości do grona członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto nowe osoby ze środowiska Grupy „Kampinos” AK.

W szeregi naszej organizacji wstąpili: kpt. w st. spocz. Leszek Miączyński, kpt. w st. spocz. Jerzy Wojciewski i Ryszard Gozdek. Przyjęcia do organizacji dokonał poprzez pasowanie szablą oficerską wz. 21/22 Marcin Łada – wiceprezes ZG ZOR RP, przy współudziale kpt. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się  mszą św., koncelebrowaną przez ks. prof. dr. hab. Józefa Madziuka, ks. infułata Mieczysława Józefczyka - kapelana Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej i ks. kanonika Krzysztofa Kłosiewicza - proboszcza Parafii w Wierszach. Zarówno części religijnej, jak i patriotycznej towarzyszyły występy chóru „Ballada” z Leszna, prowadzonego przez Bernarda Olosia - członka babickiego Koła ZOR RP.

Marcin Łada, poproszony przez przedstawicieli kombatantów objął dowodzenie nad pocztami sztandarowymi podczas całej uroczystości.

Podczas uroczystości nie zabrakło chwil podniosłych. Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej została uhonorowana medalem „Pro Patria” nadanym przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jana Józefa Kasprzyka. Odznaczenie w jego imieniu wręczył Urszuli Przymus (prezes organizacji) i przedstawicielom Rady - Tomasz Stachurski.

Odznaczenia przyznano także weteranom. Kpt. w st. spocz. Zygfryd Bernard i st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz (obaj członkowie ZOR RP) uhonorowani zostali Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa. Warto dodać, że Zygfryd Bernard i Janusz Orsik - Prezes Zarządu Okręgu Warszawa Powiat AK, podzielili się z uczestnikami uroczystości swoimi wspomnieniami wojennymi i refleksjami na temat przemijania.

Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Uroczystość patriotyczno-religijna odbywała się w asyście wojskowej żołnierzy z 3Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej - 32 dywizjonu rakietowego z Wieliszewa. Wystąpiła także orkiestra wojskowa z Siedlec. Przedstawiciele wojska poprowadzili apel poległych i oddali salwę honorową.

W drugiej części uroczystości zebrani złożyli wieńce i kwiaty na cmentarzu partyzanckim. Oprócz przedstawicieli ZOR RP, przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego - Zbigniewa Czaplickiego i Jarosława Rybickiego, na cmentarzu obecni byli także: przedstawiciel MON - płk Sławomir Krywko i wielu samorządowców z okolicznych gmin i powiatów.

Uroczystość zgromadziła ponad 400 uczestników. Jej współorganizatorami byli: Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wójt Gminy Czosnów i Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Patronaty honorowe objęli: Jan Józef Kasprzyk - Szef UDSKiOR, Minister Wojciech Fałkowski - podsekretarz stanu w MON i Leszek Żukowski - Prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Podczas spotkania w Wierszach wspólnie wspominaliśmy tych, którzy odeszli w ostatnim czasie z grona kombatantów, m.in.: kpt. Tadeusza Budzyńskiego i mjr. Mariana Denkiewicza, wspominano także tych, którzy odeszli z bronią w ręku, walcząc o wolną Polskę. Wszystkim winni jesteśmy cześć i szacunek. Chwała Bohaterom!

Foto: Karolina Gwarek

  • W1
  • W10
  • W11
  • W12