Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Msza za Ojczyznę i spotkanie w Wierszach

15 stycznia 2016 r. w Wierszach, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyła w dorocznej uroczystej mszy św. w intencji sprawujących władzę w Ojczyźnie i w noworocznym spotkaniu opłatkowym.

Delegację ZOR RP stanowili: Marcin Łada – wiceprezes ZG, członkowie ZG: ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, Kazimierz Szczerbatko oraz 103 – letni kombatant kpt. st. spocz. Andrzej Rak, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Wiesława Karczmarczyk, Czesława Albekier.

Organizatorem uroczystości byli: Urszula i Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej i ks. kan. Krzysztofa Kłosiewicz – proboszcz parafii w Wierszach.

Wojskową asystę honorową wystawił 38 dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrzej w Sochaczewie.

Uroczystość rozpoczęło zapalenie „Znicza Miłości Ojczyzny”.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz –ordynariusz Archidiecezji Warszawskiej, a odprawiał ją także ks. prof. Józef Mandziuk.

Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał proboszcz parafii w Wierszach ks. kan. Krzysztof Kłosiewicz. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Magdalena Biernacka - starosta Powiatu Nowodworskiego, Jan Żychliński – starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Mirosław Markowski – dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, ppłk Maciej Majkowski – dowódca 38 dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej w Sochaczewie.

Zabierając głos szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział m.in.: Cieszę się, że zgodnie z tradycją możemy się modlić tu w Wierszach o to, żebyśmy mogli zawsze być tą Rzeczpospolitą Niepodległą. Wolną od jakichkolwiek uzależnień wewnętrznych i zewnętrznych, bo niepodległość jest najpiękniejszym darem, jaki opatrzność może dać ludziom i narodom. Cieszyć się też należy, że są z nami ci najwspanialsi, Ci weterani walk o niepodległość, od których możemy uczyć się tego, że miłość do Polski i służba Rzeczypospolitej musi być zawsze bezinteresowna.

Po mszy świętej delegacja parafian złożyła na ręce Metropolity Warszawskiego Księdza Kazimierza Kardynała Nycza prośbę o utworzenie w Wierszach Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości.

Następnie w świetlicy parafialnej odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie opłatkowe.

(k)

Fot. Marcin Łada, UDSKiOR

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04