Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przekazanie obowiązków dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów

22 czerwca 2017 roku, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej brała udział w uroczystym przekazaniu obowiązków dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu.

Delegację ZOR RP stanowili: kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego oraz 93 – letni kombatant Roman Kaczorowski.

Przekazanie obowiązków dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów odbyło się w obecności Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ, gen. bryg. Sławomira Kowalskiego. Pułkownik Adam Przygoda, który dowodził kazuńską jednostką od czerwca 2011 roku, przekazał dowodzenie podpułkownikowi Arturowi Gruszczykowi, obecnemu zastępcy dowódcy pułku. Dotychczasowy dowódca, pułkownik Adam Przygoda, został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe - zastępcy szefa zarządu w Zarządzie Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Inspektorowi Rodzajów Wojsk, gen. bryg. Sławomirowi Kowalskiemu przez dowódcę uroczystości. Po odegraniu Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podniesieniu Flagi Państwowej na maszt dowódca 2 Pułku Saperów przywitał zaproszonych gości. Następnie odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na nowe stanowisko służbowe, a Inspektor Rodzajów Wojsk przedstawił nowego dowódcę oraz podziękował zdającemu obowiązki dowódcy.
Najważniejszym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 2 Mazowieckiego Pułku Saperów oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy pułku. Po tej ceremonii nastąpiły wystąpienia płk. Adama Przygody i ppłk. Artura Gruszczyka.

Kolejnymi puntami uroczystości było odegranie oraz odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Hymnu Saperskiego, defilada pododdziałów przed trybuną honorową oraz pokaz musztry paradnej wykonanej przez Kompanię Reprezentacyjną Dowództwa Generalnego rodzajów sił Zbrojnych.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04