Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na gali 250-lecia polskiego bibliotekarstwa wojskowego

11 października 2017 roku, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła na Zamku Królewskim w Warszawie, w uroczystej gali 250-lecia polskiego bibliotekarstwa wojskowego, która zainaugurowała XIII Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej.

Delegację ZOR RP stanowili: Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego, 93 – letni kombatant Roman Kaczorowski i Jadwiga Kaczorowska.

Uroczystości zorganizowane zostały przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a patronat honorowy nad nimi objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Partnerami uroczystości byli: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, TVP Historia oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na Galę przybyło blisko 250 gości: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich i społecznych oraz reprezentanci środowiska bibliotekarskiego z całej Polski, a także słuchacze wyższych uczelni wojskowych i uczniowie klas mundurowych. Wśród uczestników znaleźli się m.in.:

  • poseł Andrzej Melak, reprezentujący Marszałka Sejmu RP,
  • Romuald Łanczkowski, reprezentujący Marszałka Senatu RP,
  • poseł Alicja Kaczorowska,
  • gen bryg. Jan Dziedzic, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, reprezentujący Szefa Sztabu,
  • Sławomir Frątczak, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, dr hab. Przemysław Mrozowski, po czym gości przywitał dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Następnie reprezentanci Marszałków Sejmu i Senatu RP – poseł Andrzej Melak i Romuald Łanczkowski – odczytali listy okolicznościowe nadesłane przez Marszałka Marka Kuchcińskiego i Marszałka Stanisław Karczewskiego.

Podczas części oficjalnej głos zabrali także: Sławomir Frątczak, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, senator Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, gen. bryg. Józef Guzdek - Biskup Polowy WP, Dorota Gałaszewska-Chilczuk z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojciech Chałupka z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W części merytorycznej spotkania znalazły się wystąpienia prof. dr. hab. Janusza Odziemkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek z Uniwersytetu Warszawskiego, na temat historii, teraźniejszości i przyszłości polskiego bibliotekarstwa wojskowego.

Na zakończenie spotkania, w części artystycznej, wystąpił Klasyczny Kwintet Dęty z towarzyszeniem solistów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który zaprezentował popularne utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej XIX i XX wieku, które przez ostatnie 200 lat tworzyły klimat codziennej pracy bibliotekarza.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04