Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie

5 grudnia 2017 roku w Lublinie Związek Piłsudczyków – Oddział Lublin, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie byli organizatorami obchodów 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Okręg Lubelski ZOR RP reprezentowali: prezes Okręgu Lech Marczak, wiceprezes Okręgu  st. sierż. rez. Tomasz Dyzma i kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. odprawioną w kościele Podbrygidkowskim, skąd zgromadzeni udali się na Plac Litewski, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.

Gościem honorowym uroczystości był wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. W uroczystościach wzięli również udział Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Janusz Malinowski, przedstawiciel lubelskiego oddziału IPN prof. Tomasz Panfił, reprezentanci oświaty z lubelską kurator Teresą Misiuk na czele, kombatanci, członkowie patriotycznych organizacji wraz z pocztami sztandarowymi, młodzież szkolna i mieszkańcy Lublina.

 

Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego, głos zabrał wicewojewoda Gmitruczuk, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Józef Piłsudski był człowiekiem o niezwykłych talentach, który został wyniesiony do roli pierwszego Marszałka Rzeczypospolitej przez zwykłych ludzi. Cechowała go kompleksowość działania i zdolność łączenia wielu nurtów politycznych.

Po przemówieniu wicewojewody lubelskiego zabrał głos Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, który w swoim przemówieniu wskazał na zasługi Marszałka Piłsudskiego w walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Prezydent Lublina wręczył Medale 700-lecia Miasta Lublin st. sierż. rez. Tomaszowi Dyzmie i Związkowi Piłsudczyków - Oddział Lublin. Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymały także Renata Bielecka - dyrektor Bursy Szkolnej nr 2 i Henryka Olszak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie.

Następnie nastąpiła ceremonia składania wiązanek i wieńców pod pomnikiem  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wieńce złożyli: Wicewojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, delegacje Związku Sybiraków, Lubelskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego, Ochotniczych Hufców Pracy, Związków Strzeleckich, Związku Oficerów Rezerwy RP, Związku Piłsudczyków oraz  młodzieży szkolnej i nauczycieli z lubelskich szkół, burs i internatów, a także mieszkańcy Lublina.

Uroczystości uświetniła swoim występem Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin grając Hymn Państwowy, Reprezentacyjną Pieśń Wojska Polskiego „My Pierwsza Brygada” oraz wiązankę pieśni legionowych. Lublin, jak co roku, uroczyście i godnie uczcił pamięć Wodza Narodu, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Lubelskie uroczystości wpisują się w trwające cały rok obchody  rocznicy urodzin Marszałka Piłsudskiego w ramach ustanowionego przez Sejm RP Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ich celem jest pielęgnowanie pamięci o niezłomnym żołnierzu i charyzmatycznym twórcy Legionów Polskich, który swoją bezkompromisową walką o wolność przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości kultywujące pamięć jednego z najważniejszych polityków Rzeczypospolitej odbywają się od początku roku na terenie całego kraju i są związane z istotnymi wydarzeniami z życia Marszałka. 

Tomasz Dyzma

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04