Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na poświęceniu repliki proporca bojowego „Krysiaków” w Katedrze Polowej WP

21 stycznia 2018 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w uroczystej mszy św. w intencji Jana Borysewicza ps. „Krysia” oraz w poświęceniu repliki proporca bojowego Zgrupowania Północ 77 pułku piechoty AK „Krysiaków”. Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej.

Po Mszy odbyło się niezwykłe spotkanie patriotyczne.

Delegację ZOR RP stanowili: wiceprezes ZG Marcin Łada, por. w st. spocz. Zofia Biarnacka i chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Mszę św. odprawiał ks. ppłk Mariusz Tołwiński- proboszcz Katedry Polowej WP. Podczas kazania przypomniał postać por. Jana Borysewicza, legendarnego dowódcy II batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej, później komendanta Zgrupowania Północ na Ziemi Lidzkiej Okręgu Nowogródzkiego, a także sylwetkę płk. Romualda Bardzyńskiego - żołnierza września 1939 r. i żołnierza WiN, który przez lata był Chorążym Proporca Zgrupowania Północ 77 pp. AK "Krysiacy". Po zakończeniu mszy, w murach katedry odbył się koncert chóru „Głos Duszy” z Mińska (na Białorusi), któremu towarzyszył zespół instrumentalny z solistką Heleną Abramowicz- autorką słynnej pieśni „Polsko Moja”.

W uroczystości udział brali m. in.: przedstawiciele MON: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak oraz Michał Wiater i Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb. Przybyli także: przedstawiciele środowiska AK z Ożarowa Mazowieckiego, Anna Lewak Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, dr Stanisław Rutkiewicz Prezes Fundacji AK, przedstawiciele Grupy Historycznej „Niepodległość” z dowódcą Andrzejem Górskim, którzy stanowili asystę Sztandaru 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i inni członkowie grup patriotycznych. Obecny był również mecenas Andrzej Siedlecki, który podczas uroczystości przedstawił historię oddziału „Krysiaków”.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: płk w st. spocz. Weronika Sebastianowicz - prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, kpt. Franciszek Szamrej - żołnierz „Krysi” , mjr. Lech Rudziński- żołnierz V Brygady Wileńskiej Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki, mjr. Natalia Zarzycka – Prezes Honorowy Stowarzyszenia Łagierników AK.

Głównym organizatorem uroczystości był Piotr Białek-Prezes Fundacji „Ave Patria”, od lat organizującej na Mazowszu i w innych rejonach Polski występy chórów z Polskich Kresów. Piotr Białek był także inicjatorem i fundatorem wykonania repliki proporca bojowego „Krysiaków”, który został tego dnia poświęcony przez ks. ppłk Mariusza Tołwińskiego na zakończenie mszy św. Oryginał proporca znajduje się obecnie w Sali Tradycji Garnizonu Warszawa (naprzeciw Grobu Nieznanego Żołnierza), gdzie został przekazany w ub. roku przez płk. Tadeusza Bieńkowicza ps. Rączy- żołnierza „Krysiaków”.

Piękny koncert naszych zespołów z Kresów Rzeczypospolitej, rozmowy o tradycjach i wspomnienia o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Polski, sprawiły że był to niezapomniany wieczór. Podczas spotkania głos zabrał wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada, który podkreślił wagę takich działań patriotycznych dla świadomości narodowej młodego pokolenia. – Dziś nie tylko wspominamy naszych bohaterów, ale również tworzymy nową rzeczywistość historyczną. Dzięki takim działaniom, jak odtworzenie repliki proporca bojowego oddziału AK „Krysiaków”, zorganizowanie koncertu chórów kresowych i zorganizowanie spotkania patriotycznego w Katedrze Polowej WP- rodzi się nowa rzeczywistość, która ma wpływ na świadomość polskich patriotów. Za takie działania wypada podziękować i wręczyć uhonorowanie - powiedział M. Łada, który na wniosek ZG ZOR RP, w imieniu Prezesa ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego wręczył Piotrowi Białkowi „Medal za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

Gratulujemy Panu Prezesowi Piotrowi Białkowi tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w propagowaniu polskiej kultury kresowej i w kolejnych działaniach patriotycznych.

M.Ł.

                                                                                                                      

XXX

"Krysiacy" to żołnierze oddziałów por. Jana Borysewicza ps. "Krysia". W lipcu 1944 r. liczyły one (II i V batalion 77 p.p. AK) ponad 1000 żołnierzy. Działały w powiecie lidzkim województwa Nowogródzkiego (80 km na południe od Wilna). Jedna z najsłynniejszych akcji „Krysiaków” dotyczyła zdobycia więzienia niemieckiego w Lidzie, skąd uwolniono 72 więźniów. "Krysia" zginął w walce z sowieckimi okupantami 21 stycznia 1945 r. pod Kowalkami, nieopodal miejsca śmierci dowódcy z okresu Powstania Styczniowego Ludwika Narbutta. Narbutt był bohaterem, na którym wzorował się "Krysia", był dla niego symbolem waleczności i cnót patriotycznych. Gazeta wydawana przez zgrupowanie "Krysiaków" nosiła tytuł "Szlakiem Narbutta".

Więcej: http://www.muzeum-ak.pl/wystawyc/formatka.php?idwyb=26

http://podziemiezbrojne.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?414483

  • 01
  • 02
  • 02a
  • 03