Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na centralnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie

1 marca 2018 r., na zaproszenie Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w uroczystym Apelu Pamięci razem z najwyższymi władzami państwowymi, a następnie złożyła wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Delegację ZOR RP stanowili: Marcin Łada – wiceprezes ZG i chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony został przez Sejm RP w 2011 roku z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Data 1 marca nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 roku, kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zamordowano m.in. Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela. W 67. rocznicę tych wydarzeń po raz kolejny uczciliśmy pamięć bohaterów.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddajemy hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego, których przez lata usuwano z kart historii Polski – mówił do zebranych Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

-Dziś możemy przedstawiać prawdę o pokoleniu Żołnierzy Niezłomnych. Przypominając konkretne osoby, ich życiorysy, przywracamy im człowieczeństwo
i miejsce w polskiej historii. Pokazujemy, że byli to prawdziwi bohaterowie, którzy zamiast zapomnienia zasłużyli na honory, szacunek i upamiętnienie. Byli to wielcy patrioci, którzy dla wolnej Polski poświęcili życie. „Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży Jej honoru” – za te słowa z roty przysięgi AK oddali to, co mieli najcenniejszego. Słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” były dla nich czymś więcej niż napisem na sztandarze. Wolna i suwerenna Polska była dla nich wartością najwyższą. Nie godząc się z dyktaturą władzy komunistycznej, kontynuowali walkę po roku 1945. Często w osamotnieniu, w skrajnie trudnych warunkach, ryzykując życie swoje i bliskich, pozostali wierni ideałom. Wielu z nich nie doczekało wolnej Polski. Spoczęli w bezimiennych mogiłach, a pamięć o nich trwała tylko w gronie najbliższych.

Dziś żyjemy w Polsce wolnej i suwerennej. Dzięki świętu ustanowionemu z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego przywracamy bohaterom tzw. drugiej konspiracji należne im miejsce w naszej historii. Jesteśmy im winni dozgonną wdzięczność, podziw i szacunek. Każdego dnia, nie tylko 1 marca, pokażmy, że pamiętamy o tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Uczcijmy ich słowami, na które zasłużyli niezłomną postawą – cześć i chwała bohaterom! – mówił minister Mariusz Błaszczak.

 

Podczas uroczystości piękne przemówienia wygłosili także Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także prof. Wiesław Wysocki. Na trybunie razem z przedstawicielami ZOR RP oprócz władz państwowych obecni byli kombatanci, żołnierze AK i żołnierze niezłomni. Wszyscy dzielnie znosili siarczysty mróz, było ok. – 15˚C.

 

Po uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza delegacja uczestniczyła we mszy świętej w Archikatedrze św. Jana w Warszawie. Wieczornej Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Eucharystię koncelebrowali kapelani wojskowi z gen. bryg. Józefem Guzdkiem - biskupem polowym WP i duchowni archidiecezji warszawskiej. We mszy św. uczestniczyli szef Urzędu Ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, prezes IPN Jarosław Szarek, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego prof. Wiesław Wysocki, przedstawiciele Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na czele z prof. Janem Żarynem.

 

Kardynał Nycz podkreślił, że msza św. na zakończenie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych staje się tradycją dlatego, że od 2011 r. uczestnicy spotykają się na wspólnej Eucharystii po zakończeniu apelu na pl. Piłsudskiego. – Kładziemy na ołtarzu naszą wdzięczność żołnierzom, których nazywamy „wyklętymi”, za ich poświęcenie, za niestrudzoną walkę o wolność Ojczyzny. Modlimy się i prosimy Boga, aby przyjął ofiarę ich życia – powiedział.

 

W homilii bp Guzdek powiedział, że istnieją „dwie drogi, po których wędrują ludzie: jest droga przekleństwa i droga błogosławieństwa”. Ordynariusz wojskowy przypomniał, że na długo przed wybuchem II wojny światowej hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja „wybrały drogę przekleństwa”. Podkreślał, że było to skutkiem rugowania tradycyjnych, chrześcijańskich wartości oraz religii z życia społecznego. – Zostały podważone i odrzucone: Dekalog, ewangeliczne wartości i podstawowe prawa człowieka. Mądrość została zastąpiona przebiegłością, prawo zamieniono
w bezprawie. Odrzucona została prawda o tym, że życie każdego człowieka i jego godność są święte i nienaruszalne. Prawo miłości zostało zastąpione pragnieniem podboju i chęcią posiadania siły zdolnej łamać wszelkie przeszkody – powiedział.

Biskup polowy podkreślił, że po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. – W sytuacji ponownego zniewolenia część naszego społeczeństwa nie dała się przekonać ani też przekupić nowej władzy. Wielu żołnierzy nie złożyło broni. Ocaleli nie po to, aby żyć, ale by dać świadectwo. Zbrojne antykomunistyczne podziemie podjęło walkę z tymi, którzy gorliwie zaprowadzali nowy porządek w zniewolonej Ojczyźnie. To oni wsiewali w serca rodaków ziarno nadziei na lepszą przyszłość i czynem zbrojnym przypominali: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy…” – powiedział. Jak podkreślił bp Guzdek „wychodzący dziś z cienia zapomnienia” Żołnierze Niezłomni wybrali walkę – najbardziej radykalną formę sprzeciwu.

Zdaniem ordynariusza wojskowego „wszyscy jesteśmy zobowiązani do dalszego wysiłku w celu poznawania prawdy o ponurych i mrocznych czasach sowieckiej dominacji w powojennej Polsce”. – Mamy moralny obowiązek kontynuować prace w celu odnalezienia, zidentyfikowania i godnego pogrzebu wszystkich ofiar komunistycznego reżimu. Ponadto dokonane bezprawie woła o zadośćuczynienie i sprawiedliwość. Dlatego też potrzebne jest nam nadal rzetelne podejście do przeszłości, które niczego nie pokrywa milczeniem. Dodał, że trzeba „zrobić krok w kierunku zrozumienia, dlaczego do tego doszło”. – Jesteśmy moralnie zobowiązani dociekać przyczyn tych zbrodniczych czynów – powiedział bp Guzdek. Liturgię zakończyła „Pieśń Konfederatów Barskich”, zaśpiewana przez artystów Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

Udział w uroczystościach rocznicowych poświęconych Żołnierzom Wyklętym był dla delegacji ZOR RP dużym przeżyciem. Pamiętajmy, że jesteśmy winni pamięć i szacunek wszystkim bohaterom walczącym o Wolną Polskę. Chwała Bohaterom!

 

Fot.: Piotr Ziętka, Robert Suchy, Strony internetowe: Prezydenta RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ordynariatu Polowego WP, Marcin Łada.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04