Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy RP

30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerami ZOR RP wspierającymi przeprowadzenie konkursu były firmy: AMW Sinevia Sp. z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. 

z o.o. oraz Fundacja Wspólnota Andersa.

 

Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan Reti - zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Maluchnik - Sekretarz Gminy Nasielsk, st. kustosz Maciej Biernat – reprezentującego dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urszula Rudynek – Ciechomska – wiceprezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o., Robert Kościelny – członek Zarządu - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o, Tomasz Lewandowski – Dyrektor Marketingu i Komunikacji Społecznej - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o, ppłk. Mirosław Zyber – dowódca 2 stargardzkiego batalionu saperów, mjr Marek Kuciński – reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, Arkadiusz Urban – Fundacja Wspólnota Andersa, Tomasz Banasiak– Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Michał Krzysztof Wykowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, Włodzimierz Dusiewicz – reprezentujący Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Krzysztof Sitkowski – reprezentujący Związek Piłsudczyków – Oddział w Radomiu. Obecny był również 105 – letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonania dwóch pieśni patriotycznych i pokazu musztry paradnej.

Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie.

Prowadząca galę, Teresa Stroińska – Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów - 105  szkół  oraz 433 uczniów. W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz  212 uczniów.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna. Historia, Magazyn Historia „Do Rzeczy”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Magazyn „Uważam Rze”.Historia, portal superhistoria.pl.

Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni na gali.

Dyplomy – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu wręczono 106 nauczycielom, a dyrektorów obecnych na gali uhonorowano okolicznościowymi medalami.

 

Głównymi sponsorami konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, AMW Sinevia Spółka z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, Tramwaje Warszawskie – spółka z o.o.

Nagrody rzeczowe książki, puchary i upominki przekazali: Prezes Rady Ministrówpan Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowejpani Anna Zalewska, Minister Obrony Narodowejpan Mariusz Błaszczak, Instytut Pamięci Narodowej – pan Jarosław Szarek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego pani Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – pani Małgorzata Kidawa Błońska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychpan Jan Józef Kasprzyk, Szef Sztabu Generalnego WPpan gen. broni Romuald Tomasz Andrzejczak, Komendant Główny Policjipan generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Śląskiego – pan Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Lubelskiego – pan Jarosław Stawiarski, Starosta Powiatu Nowodworskiegopan Krzysztof Kapusta, Prezydent Miasta Łodzipani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Częstochowa – pan Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Legionowopan Roman Smogorzewski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiegopan Jacek Kowalski, Burmistrz Gminy Nasielskpan Bogdan Ruszkowski, Wójt Gminy Pątnówpan Jacek Olczyk, Dowódca 5 pułku chemicznegopan płk Bogdan Kula, Dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów – pan płk Robert Kamiński, Fundacja Wspólnota Andersa – pan Arkadiusz Urban, AMW WTBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o. – pani Agnieszka Bolesta, Wojskowy Instytut Wydawniczy – Polska Zbrojnapan Maciej Podczaski, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – pan płk rez. Alfred Kabata, Elżbieta Wiercińska.

Galę finałową konkursu zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk. Dziękując za niezwykle wzruszający występ płk rez. Alfred Kabata przekazał młodym chórzystom koszyk ze słodyczami, a kierownikowi zespołu Tadeuszowi Kucharskiemu, ryngraf okolicznościowy Związku Oficerów Rezerwy RP.

Po zakończeniu gali organizatorzy zaprosili wszystkich jej uczestników na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

Poniżej nazwiska laureatów i wyróżnionych uczniów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, medale, dyplomy, statuetki, ryngrafy i puchary.

Szkoły Podstawowe – klasy IV - VI

I miejsce    

           ALEKSANDRA KUCHARSKA – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu im. Jarosława Iwaszkiewicza

II miejsce

   MAYA KNIAŹ - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

       JAKUB OLEKSA – Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie

III miejsce

       IGA FURGACZ – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Zawierciu

      POLA TOMASZEWSKA – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

     ZUZANNA WCISŁO - Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

Wyróżnienia:

1.EDYTA KOŁODZIEJEK – Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie 

2.MICHAŁ KUJAWA - Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim 

3.JAKUB CICHOCKI – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim 

                                    4.KACPER KANCLERZ - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Maz. 

                                     5.OLGA PRZYBYSZ - SP im. Orła Białego z oddziałami przedszkolnymi w Czernicu Gmina Kłoczew 

                                              6. GABRIELA KORNAK - SP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

                                              7.MACIEJ FABIAN - SP nr 1 w Pilicy 

                                              8. NORBERT PRZYBYLIK - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu im. A. Mickiewicza w Zawierciu

                                              9. PAULINA MALICKA - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu im. A. Mickiewicza w Zawierciu

                                 10.MACIEJ NAWARA - SP nr 3 w Niepołomicach

                                 11. ALEKSANDRA POLAK - Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie

                                          12. ZUZANNA LEWANDOWSKA - SP nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

                                              13. FILIP PAKUŁA - Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

                                              14.JAKUB MRZYGŁÓD - Szkoła Podstawowa Nr 162 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Szafera w Krakowie

                                         15. BLANKA AKSAMIT - Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu

                                        16.SOPHIE STERNIUK - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

                                         17. JULIA ORŁOWSKA - SP im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach

                                       18. KAROLINA WODZIŃSKA - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

                            19. ZOFIA BRUDZ - Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie

                                      20. ZUZANNA WARCHAŁ - Szkoła Podstawowa Nr 162 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Szafera w Krakowie


Wyróżnienia dodatkowe

 1. KONRAD PIEŚNIEWSKI - SP im. Stefana Batorego w Lesznie
 1. TAMARA KARUK - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. OLIWIA KUCIŃSKA - Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym Gmina Nasielsk

 1. DOMINIKA KIEŁCZEWSKA - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
  w Legionowie

 1. EMILIA SOŁTYSIK – Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Jasna 11 w Tarnowskich Górach

 1. WIKTOR FELNER - Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stefana Kopcińskiego
  w Łodzi

 1. PATRYK GRACZYK - Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi

 1. NIKOLA EWIAK - Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I,
  w Warszawie

 1. WIKTORIA ZNYK- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu

 1. PATRYCJA BOGDAŁ -Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Lanckoronie

 1. MIKOŁAJ NOWACZYK - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

 1. KAROL WIERCIŃSKI - SP nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim

 1. PATRYK PIĄTKOWSKI - Zespół Szkół Przedszkolnych w Mikluszewicach

 1. AMELIA PAJĄK - Zespół Szkół Przedszkolnych w Dziewinie

 1. EMILIA IWANIEC - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej

 1. ZOFIA DYKA -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

 1. BARTOSZ FRĄCKOWIAK - SP nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

 1. WOJCIECH CICHY - Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie

 1. MARTYNA IDZI – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Kopernika
  w BRZESKU

 1. KAJETAN ZIELIŃSKI - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego
  w Katowicach

 1. ERYK ZABŁOCKI - SP nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie

 1. Anna Lind - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

 1. Angelika Bachleda – Curuś – Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

 1. Andrzej Bachleda – Curuś - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

 1. Wiktoria Gawlak - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

Szkoły Podstawowe – klasy VII – VIII i III klasa gimnazjum

I miejsce  

 1. NATALIA DUKAŁA – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach ;

II miejsce  

 1. PATRYCJA WIKTORIA PAWŁOWSKA - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie
 2. MARTA MOL - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

III miejsce

 1. BEATA SALWOWSKA - SP im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach

     2.  MAJA ZAJĄC - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie

3. AMELIA KĘPKA - Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie

                                          

WYRÓŻNIENIA

 1. 1.GABRIELA LIPIEC - Publiczna Szkoła Podstawowa im .S .Żeromskiego
  w Wierzbicy
 2. 2.MARTYNA LASOTA – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie

     3. GABRIELA ZAŁUPSKA - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni.

     4. ALICJA SCZOGIEL - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

     5.   HANNA ROKITA - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

     6. KAROLINA ZIELIŃSKA - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach;

       7. JULIA PIĄTEK - SP nr 1 im. Konstytucji 3 w Nasielsku

       8. PAULINA SOBCZYKSzkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

       9.ANNA ŚWIERCZEK - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie

 1. 10.ALICJA OLIZARUK – Zespół Szkół nr 1 w Łosicach
 2. 11.ADAM SALA - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach   im. Bohaterów Monte Cassino
 3. 12.ADAM BIELAK - SP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie
 4. 13.NATALIA TRZEPACZKA - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie.
 5. AGNIESZKA PĘCHERZ -Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
 6. 15.MARTYNA RAMUS - Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
 7. 16.ANNA GÓRAK - SP nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
 8. 17.BARTŁOMIEJ RADOŻYCKI - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV z oddziałami gimnazjalnymi w Warszawie
 9. 18.PIOTR JĘDRUSIK - SP w Ożarowicach;
 10. 19.DOROTA ŁYŚ -Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance;
 11. 20.JAKUB MALINOWSKI - Publiczna SP im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach;
 12. 21.WERONIKA BUDNICKA - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr1 w   Zakroczymiu,
 13. 22.MARIA MUCHA - Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w Warszawie
 14. 23.MARTA RIPA - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie.
 15. 24.MIKOŁAJ WALKOWICZ - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 23 w Rzeszowie
 16. 25.KLAUDIA DROGOSZ - Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
 17. 26.ANNA SMYRAK - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr1 w Zawoi Centrum
 18. 27.GABRIELA SANKOWSKA - Szkoła Podstawowa nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie
 19. 28MAGDALENA TURCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
  w Jabłonnie
 20. 29.MILENA SIATKOWSKA – SP im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
 21. 30.Michał Mazur – III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Szkoły średnie

I miejsce

 1. PAWEŁ SOWA- Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

II miejsce

 1. ANDRZEJ BACHNIAK - Zespół Szkół im. W. Andersa w   Częstochowie

     2.ALEKSANDRA SZYMAŃSKA - I Liceum Ogólnokształcące; im. Tadeusza Kościuszki   w Wieluniu

III miejsce

1.TOMASZ WÓJTOWICZ - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowy Sączu

2.PIOTR KWIATKOWSKI - Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 3. AMELIA KONOPKA - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w   Rykach

                                                         WYRÓŻNIENIA

 1. SZYMON SZYMAŃSKI - Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. 2. KAROL PIOTROWSKI – 137 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Szumana w   Warszawie

 1. 3.MAGDALENA OCHAŁ - LO im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

 1. BARTOSZ WÓJTOWICZ - Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie

 1. EMILIA ZAJĄC - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie
  w   Rykach

 1. 6.MATEUSZ BUDZYŃSKI - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
  w Lubartowie

 1. JULIA RYWAK - Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa w Chicago

 1. 8.VERONIKA DUREK -Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa
  w Chicago

 1. 9.WOJCIECH BĄBA - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
  w Tarnowie

 1. 10.KATARZYNA KOZIOŁ - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
  w Tarnowie

 1. JULIA GAWLIK - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

 1. 12.JULIA KOKOCIŃSKA - - I Liceum Ogólnokształcące; im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

 1. 13.KRZYSZTOF TŁUCZEK - Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

 1. KAMIL KWIATKOWSKI - Zespół Szkół Nr 36 im. Kasprzaka w Warszawie

 1. 15.IZABELA SOŁTYSIK - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

 1. ALICJA BARBACHOWSKA - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

 1. MATEUSZ LASOTA - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IVw Warszawie

 1. DAWID KILON - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie
 1. DOROTA BARZYCKA – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

 1. JAKUB KORYCKI - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nasielsku

 1. Wiktoria Kędzierska – I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu

(k)

Foto: Marcin Łada Sylwester Jankowski

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04