Gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy RP

30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerami ZOR RP wspierającymi przeprowadzenie konkursu były firmy: AMW Sinevia Sp. z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. 

z o.o. oraz Fundacja Wspólnota Andersa.

 

Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan Reti - zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Maluchnik - Sekretarz Gminy Nasielsk, st. kustosz Maciej Biernat – reprezentującego dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urszula Rudynek – Ciechomska – wiceprezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o., Robert Kościelny – członek Zarządu - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o, Tomasz Lewandowski – Dyrektor Marketingu i Komunikacji Społecznej - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o, ppłk. Mirosław Zyber – dowódca 2 stargardzkiego batalionu saperów, mjr Marek Kuciński – reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, Arkadiusz Urban – Fundacja Wspólnota Andersa, Tomasz Banasiak– Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Michał Krzysztof Wykowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, Włodzimierz Dusiewicz – reprezentujący Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Krzysztof Sitkowski – reprezentujący Związek Piłsudczyków – Oddział w Radomiu. Obecny był również 105 – letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonania dwóch pieśni patriotycznych i pokazu musztry paradnej.

Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie.

Prowadząca galę, Teresa Stroińska – Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów - 105  szkół  oraz 433 uczniów. W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz  212 uczniów.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna. Historia, Magazyn Historia „Do Rzeczy”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Magazyn „Uważam Rze”.Historia, portal superhistoria.pl.

Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni na gali.

Dyplomy – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu wręczono 106 nauczycielom, a dyrektorów obecnych na gali uhonorowano okolicznościowymi medalami.

 

Głównymi sponsorami konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, AMW Sinevia Spółka z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, Tramwaje Warszawskie – spółka z o.o.

Nagrody rzeczowe książki, puchary i upominki przekazali: Prezes Rady Ministrówpan Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowejpani Anna Zalewska, Minister Obrony Narodowejpan Mariusz Błaszczak, Instytut Pamięci Narodowej – pan Jarosław Szarek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego pani Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – pani Małgorzata Kidawa Błońska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychpan Jan Józef Kasprzyk, Szef Sztabu Generalnego WPpan gen. broni Romuald Tomasz Andrzejczak, Komendant Główny Policjipan generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Śląskiego – pan Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Lubelskiego – pan Jarosław Stawiarski, Starosta Powiatu Nowodworskiegopan Krzysztof Kapusta, Prezydent Miasta Łodzipani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Częstochowa – pan Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Legionowopan Roman Smogorzewski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiegopan Jacek Kowalski, Burmistrz Gminy Nasielskpan Bogdan Ruszkowski, Wójt Gminy Pątnówpan Jacek Olczyk, Dowódca 5 pułku chemicznegopan płk Bogdan Kula, Dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów – pan płk Robert Kamiński, Fundacja Wspólnota Andersa – pan Arkadiusz Urban, AMW WTBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o. – pani Agnieszka Bolesta, Wojskowy Instytut Wydawniczy – Polska Zbrojnapan Maciej Podczaski, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – pan płk rez. Alfred Kabata, Elżbieta Wiercińska.

Galę finałową konkursu zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk. Dziękując za niezwykle wzruszający występ płk rez. Alfred Kabata przekazał młodym chórzystom koszyk ze słodyczami, a kierownikowi zespołu Tadeuszowi Kucharskiemu, ryngraf okolicznościowy Związku Oficerów Rezerwy RP.

Po zakończeniu gali organizatorzy zaprosili wszystkich jej uczestników na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

Poniżej nazwiska laureatów i wyróżnionych uczniów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, medale, dyplomy, statuetki, ryngrafy i puchary.

Szkoły Podstawowe – klasy IV - VI

I miejsce    

           ALEKSANDRA KUCHARSKA – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu im. Jarosława Iwaszkiewicza

II miejsce

   MAYA KNIAŹ - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

       JAKUB OLEKSA – Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie

III miejsce

       IGA FURGACZ – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Zawierciu

      POLA TOMASZEWSKA – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

     ZUZANNA WCISŁO - Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

Wyróżnienia:

1.EDYTA KOŁODZIEJEK – Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie 

2.MICHAŁ KUJAWA - Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim 

3.JAKUB CICHOCKI – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim 

                                    4.KACPER KANCLERZ - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Maz. 

                                     5.OLGA PRZYBYSZ - SP im. Orła Białego z oddziałami przedszkolnymi w Czernicu Gmina Kłoczew 

                                              6. GABRIELA KORNAK - SP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

                                              7.MACIEJ FABIAN - SP nr 1 w Pilicy 

                                              8. NORBERT PRZYBYLIK - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu im. A. Mickiewicza w Zawierciu

                                              9. PAULINA MALICKA - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu im. A. Mickiewicza w Zawierciu

                                 10.MACIEJ NAWARA - SP nr 3 w Niepołomicach

                                 11. ALEKSANDRA POLAK - Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie

                                          12. ZUZANNA LEWANDOWSKA - SP nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

                                              13. FILIP PAKUŁA - Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

                                              14.JAKUB MRZYGŁÓD - Szkoła Podstawowa Nr 162 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Szafera w Krakowie

                                         15. BLANKA AKSAMIT - Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu

                                        16.SOPHIE STERNIUK - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

                                         17. JULIA ORŁOWSKA - SP im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach

                                       18. KAROLINA WODZIŃSKA - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

                            19. ZOFIA BRUDZ - Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie

                                      20. ZUZANNA WARCHAŁ - Szkoła Podstawowa Nr 162 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Szafera w Krakowie


Wyróżnienia dodatkowe

 1. KONRAD PIEŚNIEWSKI - SP im. Stefana Batorego w Lesznie
 1. TAMARA KARUK - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. OLIWIA KUCIŃSKA - Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym Gmina Nasielsk

 1. DOMINIKA KIEŁCZEWSKA - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
  w Legionowie

 1. EMILIA SOŁTYSIK – Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Jasna 11 w Tarnowskich Górach

 1. WIKTOR FELNER - Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stefana Kopcińskiego
  w Łodzi

 1. PATRYK GRACZYK - Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi

 1. NIKOLA EWIAK - Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I,
  w Warszawie

 1. WIKTORIA ZNYK- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu

 1. PATRYCJA BOGDAŁ -Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Lanckoronie

 1. MIKOŁAJ NOWACZYK - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

 1. KAROL WIERCIŃSKI - SP nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim

 1. PATRYK PIĄTKOWSKI - Zespół Szkół Przedszkolnych w Mikluszewicach

 1. AMELIA PAJĄK - Zespół Szkół Przedszkolnych w Dziewinie

 1. EMILIA IWANIEC - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej

 1. ZOFIA DYKA -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

 1. BARTOSZ FRĄCKOWIAK - SP nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

 1. WOJCIECH CICHY - Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie

 1. MARTYNA IDZI – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Kopernika
  w BRZESKU

 1. KAJETAN ZIELIŃSKI - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego
  w Katowicach

 1. ERYK ZABŁOCKI - SP nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie

 1. Anna Lind - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa w CHICAGO

 1. Angelika Bachleda – Curuś – Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

 1. Andrzej Bachleda – Curuś - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

 1. Wiktoria Gawlak - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

Szkoły Podstawowe – klasy VII – VIII i III klasa gimnazjum

I miejsce  

 1. NATALIA DUKAŁA – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach ;

II miejsce  

 1. PATRYCJA WIKTORIA PAWŁOWSKA - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie
 2. MARTA MOL - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

III miejsce

 1. BEATA SALWOWSKA - SP im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach

     2.  MAJA ZAJĄC - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie

3. AMELIA KĘPKA - Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie

                                          

WYRÓŻNIENIA

 1. 1.GABRIELA LIPIEC - Publiczna Szkoła Podstawowa im .S .Żeromskiego
  w Wierzbicy
 2. 2.MARTYNA LASOTA – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie

     3. GABRIELA ZAŁUPSKA - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni.

     4. ALICJA SCZOGIEL - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

     5.   HANNA ROKITA - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

     6. KAROLINA ZIELIŃSKA - SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach;

       7. JULIA PIĄTEK - SP nr 1 im. Konstytucji 3 w Nasielsku

       8. PAULINA SOBCZYKSzkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

       9.ANNA ŚWIERCZEK - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie

 1. 10.ALICJA OLIZARUK – Zespół Szkół nr 1 w Łosicach
 2. 11.ADAM SALA - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach   im. Bohaterów Monte Cassino
 3. 12.ADAM BIELAK - SP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie
 4. 13.NATALIA TRZEPACZKA - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie.
 5. AGNIESZKA PĘCHERZ -Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
 6. 15.MARTYNA RAMUS - Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
 7. 16.ANNA GÓRAK - SP nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
 8. 17.BARTŁOMIEJ RADOŻYCKI - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV z oddziałami gimnazjalnymi w Warszawie
 9. 18.PIOTR JĘDRUSIK - SP w Ożarowicach;
 10. 19.DOROTA ŁYŚ -Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance;
 11. 20.JAKUB MALINOWSKI - Publiczna SP im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach;
 12. 21.WERONIKA BUDNICKA - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr1 w   Zakroczymiu,
 13. 22.MARIA MUCHA - Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w Warszawie
 14. 23.MARTA RIPA - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie.
 15. 24.MIKOŁAJ WALKOWICZ - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 23 w Rzeszowie
 16. 25.KLAUDIA DROGOSZ - Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
 17. 26.ANNA SMYRAK - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr1 w Zawoi Centrum
 18. 27.GABRIELA SANKOWSKA - Szkoła Podstawowa nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie
 19. 28MAGDALENA TURCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
  w Jabłonnie
 20. 29.MILENA SIATKOWSKA – SP im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
 21. 30.Michał Mazur – III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Szkoły średnie

I miejsce

 1. PAWEŁ SOWA- Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

II miejsce

 1. ANDRZEJ BACHNIAK - Zespół Szkół im. W. Andersa w   Częstochowie

     2.ALEKSANDRA SZYMAŃSKA - I Liceum Ogólnokształcące; im. Tadeusza Kościuszki   w Wieluniu

III miejsce

1.TOMASZ WÓJTOWICZ - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowy Sączu

2.PIOTR KWIATKOWSKI - Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 3. AMELIA KONOPKA - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w   Rykach

                                                         WYRÓŻNIENIA

 1. SZYMON SZYMAŃSKI - Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. 2. KAROL PIOTROWSKI – 137 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Szumana w   Warszawie

 1. 3.MAGDALENA OCHAŁ - LO im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

 1. BARTOSZ WÓJTOWICZ - Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie

 1. EMILIA ZAJĄC - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie
  w   Rykach

 1. 6.MATEUSZ BUDZYŃSKI - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
  w Lubartowie

 1. JULIA RYWAK - Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa w Chicago

 1. 8.VERONIKA DUREK -Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa
  w Chicago

 1. 9.WOJCIECH BĄBA - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
  w Tarnowie

 1. 10.KATARZYNA KOZIOŁ - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
  w Tarnowie

 1. JULIA GAWLIK - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

 1. 12.JULIA KOKOCIŃSKA - - I Liceum Ogólnokształcące; im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

 1. 13.KRZYSZTOF TŁUCZEK - Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

 1. KAMIL KWIATKOWSKI - Zespół Szkół Nr 36 im. Kasprzaka w Warszawie

 1. 15.IZABELA SOŁTYSIK - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

 1. ALICJA BARBACHOWSKA - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

 1. MATEUSZ LASOTA - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IVw Warszawie

 1. DAWID KILON - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie
 1. DOROTA BARZYCKA – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

 1. JAKUB KORYCKI - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nasielsku

 1. Wiktoria Kędzierska – I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu

(k)

Foto: Marcin Łada Sylwester Jankowski

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04