Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„Każdy jest pielgrzymem” – tomik poezji Kazimierza Szczerbatko

W czerwcu 2018 r. ukazał się kolejny, 17 już tomik poezji, Kazimierza Szczerbatko zatytułowany „Każdy jest pielgrzymem”.

W tomiku znalazło się 28 wierszy, których myślą przewodnią jest patriotyzm. We wstępie autor przytacza m.in. wykładnię patriotyzmu jaką zaprezentował św. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Napisał w niej: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego”.

Autor w swoich wierszach odnosi się do problemów współczesnego człowieka i wyzwań jakie przed nim stoją oraz do problemów z jakimi boryka się świat w dobie obecnej.

Jeden z wierszy, zatytułowany „Nasze 95 lat” Kazimierz Szczerbatko poświęcił jubileuszowi 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP. W wierszu autor pisze m.in.: „Nasz jubileusz, ważna uroczystość, szczególnie ten, stający się historią całego narodu, to 95 rocznica istnienia ZOR RP, każdy jubileusz, stanowi przedział historii, życia człowieka … jej wskrzeszenie, to wielki wódz, Józef Piłsudski, on jest nam bliski, patronuje od 95 lat naszej organizacji, której dane uczyć pokolenia patriotyzmu, historii umiłowanej ojczyzny … wskrzeszona ZOR RP dzisiaj w świetle historii obchodzi 95 lat, wzbudzona jak gdyby z letargu przez oddanego oficera – „Konrada” Polskiej historii Alfreda Kabatę, ona żyje zrywem ludzi, ideałami testamentu wielkiego Marszałka wytyczono program, organizacja zatacza działalność od morza po góry, utrwalając pamięć tragiczna, bolesną, pełną chwały zwycięstwa, wzywając do apelu bohaterów…

(k)

  • 01
  • 02
  • 03