Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Stefan Paweł Wyszyński - autor książki „Grodzisk Mazowiecki 1918 – 1939”

Stefan Paweł Wyszyński jest autorem książki „Grodzisk Mazowiecki 1918 – 1939” poświęconej przedwojennej historii Grodziska Mazowieckiego.

Książka, wydana w 2016 r., jest kompendium wiedzy o Grodzisku Mazowieckim, jego międzywojennej historii, najważniejszych wydarzeniach, mieszkańcach, organizacjach, przemyśle, inwestycjach i dalekosiężnych planach rozwojowych.

W książce autor polemizuje ze stereotypem Grodziska jako miasta typowo żydowskiego. Okazuje się, że żydzi stanowili raptem 20% populacji miasta, a pozostałe 80% to byli katolicy. Miasto w okresie międzywojennym mimo wielu ograniczeń, szybko się rozwijało. Potwierdzeniem tego była rosnąca liczba mieszkańców (1921 – 11.524 os, 1931 – 15.678, 1936 – 17.622). Zbudowano nowy dworzec kolejowy na miejscu zniszczonego w czasie I wojny światyowej, linię kolejki EKD, własną elektrownię, Miejskie Przedsiębiorstwo Asenizacyjne, które zajmowało się utrzymaniem czystości, zbudowano miejskie targowisko, rzeźnię miejską, zorganizowano opiekę społeczną i ambulatorium miejskie.

W tym czasie funkcjonowało  wiele zakładów produkcyjnych, w tym Fabryka Tarcz i Wyrobów Szlifierskich, Zakłady Chemiczne „Grodzisk” (tzw. octownia), Grodziskie Zakłady Przemysłowe „Kobylański i Pawlikowski” (produkcja farb, kotłów, grzejników), Wytwórnia Przyrządów Elektrycznych „Bemar” S.A. (woltomierze, omomierze, itp.), Wytwórnia Masek Przeciwgazowych, Wytwórnia Wyrobów Tkackich „IWIS” (węże strażackie, sieci rybackie), Fabryka Wyrobów Metalowych „Sztancmet” i wiele innych. Istotnym wydarzeniem było   zbudowanie transatlantyckiej stacji radiotelegraficznej do połączeń z Ameryką. Rozbudowano Zakład Leczniczy, który mieścił się przy ul. Kilińskiego 8.

Istotne zmiany nastąpiły w oświacie i kulturze. Mimo wielkich problemów lokalowych, zostały otworzone 4 przedszkola, 5 szkół podstawowych, liceum i kilka szkół zawodowych.

W mieście powstały 2 kina. Jedno o nazwie „Venus” – naprzeciw dworca kolejowego, a drugie „LUX” przy ul. Kościuszki. Powstał teatr, który do 1939 roku miał 900 przedstawień (200 premier). Wydawano kilkanaście lokalnych gazet.

W Grodzisku intensywnie kwitło życie polityczne. Największe wpływy polityczne, po I wojnie światowej, miała endecja, ale istniała Komunistyczna Partia Robotnicza  Polski i PPS. W radzie miejskiej najczęściej ścierały się poglądy KPRP i PPS. Grodzisk w tym okresie był jednym z miast województwa warszawskiego, zagrożonym komunizmem, gdzie działało 6 kół KPP. Lata 1929-1933 to okres kryzysu ekonomicznego, bezrobocia i tzw. marszy głodowych.

Silną stroną miasta było rzemiosło, co było spowodowane sprzyjającymi warunkami do jego rozwoju po I wojnie. W tym przypadku, nowy rząd Polski udzielił poprzez Skarb Państwa gwarancji  na kredyty udzielane rzemiosłu. Tym sposobem już w 1930 roku w Grodzisku było  zarejestrowanych 329 zakładów rzemieślniczych, 1934 – 381, 1936 – 489 (z niezarejestrowanymi 980).

Wielu daleko idących planów rozwojowych nie udało się zrealizować z powodu wybuchu II wojny światowej. Dotyczyło to m.in. budowy nowych szkół, zakładów pracy, infrastruktury miejskiej i linii EKD dojeżdżającej do Żyrardowa i Mszczonowa.

Książka Stefana Pawła Wyszyńskiego jest interesującą lekturą, szczególnie dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Grodziska Mazowieckiego.

Warto dodać, że autor ur. 25 stycznia 1951 r. dzieciństwo i młodość spędził w Grodzisku Mazowieckim. Obecnie mieszka w Warszawie. Jest członkiem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc funkcję prezesa Koła ZOR RP w Warszawie.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04