Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na gali finałowej IV Światowej Edycji Konkursu Patria Nostra

12 listopada 2018 r., w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, w Warszawie odbyła się gala finałowa IV Światowej Edycji Konkursu Patria Nostra, w której Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński - prezes Koła ZOR RP w Warszawie.

IV Edycja konkursu adresowana była do polskiej młodzieży z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw UE i USA. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej oraz budowa poczucia wspólnoty młodych Polaków.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 30 - sekundowego filmu lub animacji komputerowej dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Prace konkursowe były emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach.

Organizatorem edycji jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra. Nad poprawnością merytoryczną, jakością prac, prawdą i rzetelnością historyczną czuwała Rada Programowa w składzie: przewodniczący prof. Jan Żaryn oraz członkowie - prof. Edward Opaliński, prof. Marek Barański, dr hab. Tadeusz Rutkowski, Mirosław Gryko, Wojciech Boberski, Michał Komuda.

Przybywających na Galę czekał poczęstunek powitalny. Prof. Jan Żaryn otworzył uroczystość. W swoim przemówieniu przypomniał o celach konkursu i przywitał drużyny oraz zaproszonych gości. Po nim wystąpili organizatorzy z podziękowaniami dla patronów honorowych i fundatorów nagród.

Dla podkreślenia szczególnej edycji konkursu w roku 100-lecia odzyskania niepodległości uczczono występem młodej artystki Natalii Marczuk, która wykonała szereg pieśni patriotycznych. Po koncercie nastąpiło wręczenie nagród dla 20 najlepszych prac konkursowych. I miejsce zajęła drużyna z Wilna na Litwie, II miejsce z USA, a III ze Lwowa na Ukrainie. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, IV Światowa Edycja Konkursu Patria Nostra 2018, została zakończona.

S. Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04