Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tomasz Dyzma uhonorowany szablą podczas Marszu Szlakiem  I Kompanii Kadrowej Legionów Kraków – Kielce

W dniach 6-12 sierpnia 2019 roku odbył się LIV, a 39. po wojnie Marsz Szlakiem   I Kompanii Kadrowej Legionów Kraków – Kielce. Podczas Marszu st. sierż. rez. Tomasz Dyzma został uhonorowany szablą przez ministra Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który docenił w ten sposób fakt uczestnictwa przez niego 25 razy w „Marszach Kadrówki” (tegoroczny był 26 Marszem).

Marsz odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz Pani Karoliny Kaczorowskiej, małżonki ostatniego Prezydenta RP na Uchodźctwie.

Marsz odbył się na historycznym szlaku bojowym Pierwszej Kompanii Kadrowej, która rankiem w dniu 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z Krakowskich Oleandrów, aby jak później pisał Marszałek Józef Piłsudski: „czynem zbrojnym budzić Polskę do zmartwychwstania”. Trasa tegorocznego Marszu wiodła przez następujące miejscowości: Michałowice (gdzie 105 lat temu Legioniści obalili słupy graniczne państw zaborczych), Słomniki, Miechów, Wodzisław, Książ Wielki , Jędrzejów, Chęciny i Kielce.  

W Marszu uczestniczyło około 300 osób z całej Polski i z zagranicy. Uczestnicy Marszu mieli do pokonania trasę o długości ponad 160 km . Mimo upału jaki dawał się we znaki, Marsz odbył się podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych i 12 sierpnia Kielce przywitały Kadrówkę.

Przed rozpoczęciem Marszu tradycyjnie w dniu 5 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:30 w Katedrze Wawelskiej odprawiona została uroczysta Msza święta za duszę ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy. Po Mszy nastąpiła uroczystość składania wiązanek i wieńców na trumnie Marszałka   i na sarkofagu ś. p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki Marii Kaczyńskiej w krypcie Srebrnych Dzwonów.

Następnego dnia to jest   6 sierpnia 2019 r. o godzinie 7:00 rano w Krakowskich Oleandrach Honorowy odbyła się uroczystość pożegnania wyruszających na trasę uczestników tegorocznego Marszu Szlakiem Kadrówki. W uroczystościach wziął udział wieloletni Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, a obecnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który również witał Kadrówkę 12 sierpnia 2019 roku w Kielcach przed pomnikami Czwórki Legionowej   i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Najważniejsza część uroczystości wieńczących tegoroczny Marsz odbyła się na Placu Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Honorowy Komendant Marszu Jan Józef Kasprzyk odznaczył Medalami „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria” osoby zasłużone na rzecz „Kadrówki”. – Wy strzeżecie idei niepodległościowej, w której mieści się przede wszystkim etos bezinteresownej służby najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I za to każdy z nas jest wam bardzo wdzięczny. Dziękujmy za to, że co roku wznosicie ten żywy pomnik, poświęcony żołnierzom roku 1914 .

Po defiladzie uczestnicy marszu udali się pod dawny Pałac Biskupów Krakowskich, gdzie w roku 1914 stacjonował Józef Piłsudski ze swoim sztabem. W tym miejscu Komendant Marszu Dionizy Krawczyński wraz z Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem wręczył pamiątkową szablę Tomaszowi Dyzmie za 25 krotne uczestnictwo w Marszu. Tam też, po apelu poległych i salwie honorowej Marsz rozwiązano.

Funkcję Komendanta tegorocznego LIV (39.) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Legionów pełnił Prezes Stowarzyszenia „Jodła” Dionizy Krawczyński, który został ponownie wybrany przez uczestników Marszu na Komendanta LV (40.) Marszu w 2020 roku.

Tomasz Dyzma

  • 01
  • 01a
  • 02
  • 03