Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Opieka nad Miejscami Pamięci  Narodowej przez członków Koła ZOR RP w Zawierciu

W dniach 26-27 września 2019 r., członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu - asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, st. kpr. rez. Damian Liszczyk i Paweł Jędrusik odwiedzili kilka Miejsc Pamięci Narodowej i innych obiektów na terenie Gminy Zawiercie i Łazy, aby ustalić zakres prac remontowych i konserwacyjnych przed okresem zimowym.

Dokonano montażu dodatkowych tabliczek informacyjnych, wykarczowano okolice MPN oraz posprzątano śmieci.

Jednym z miejsc była mogiła nn. żołnierza poległego w styczniu 1945 roku podczas walk wyzwoleńczych ziemi zawierciańskiej w miejscowości Grabowa Gm. Łazy. Na miejscu polnej mogiły po wielu latach ustawiony został metalowy krzyż. Nie było żadnej wzmianki, że ziemia pod krzyżem kryje szczątki poległego żołnierza. Dopiero informacja od pani sołtys w czasie spotkania z Maciejem Świderskim przybliżyła nieznaną historię. Nie jest pewne czy był to żołnierz armii rosyjskiej czy niemieckiej. Z niepotwierdzonych informacji można przypuszczać, że żołnierz ten mógł mieć polskie korzenie. Dlatego na mogile stanął krzyż a obecnie po latach dzięki staraniom Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i ZOR RP - Koło w Zawierciu mogiła została właściwie oznaczona.

Odwiedzono pozostałości cmentarza wojennego w Łazach. Na miejscu posprzątano wyrzucone śmieci i zostanie skierowane pismo do władz Łaz o wykonanie prac porządkowych. W trakcie lustracji odwiedzono także mogiły powstańców listopadowych na polanie koło Kazimierówki. Tutaj po uprzątnięciu gałęzi zobowiązano się dokonać pomalowania daszka tablicy informacyjnej. Kolejnym miejscem był pomnik partyzantów - MPN w rejonie Kalinówki Gmina Zawiercie dokonano tutaj montażu dodatkowych tabliczek informacyjnych oraz uprzątnięto stare znicze, gałęzie i chwasty. Należy dodać, że miejsca te są od wielu lat pod stałą opieką członków ZOR RP z Koła w Zawierciu.

Jerzy Jędrusik

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04