Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

XII Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

W dniach 13-15 września 2019 r. w Falentach koło Warszawy, odbył się Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podczas Zjazdu reprezentowali wiceprezes ZG Marcin Łada i prezes Koła ZOR RP w Warszawie st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Zjazd zgromadził ok. 50 osób reprezentujących różne środowiska patriotyczne. Obecni byli m.in.: płk Bronisław Maciaszczyk prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Vitruti Militari, Witold Listowski prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Krzysztof Lachowski-prezes Klubu Inteligencji Polskiej, płk Witold Lisowski dawny dyrektor Muzeum Wojska Polskiego- prezes Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza.

Zjazd rozpoczął się odegraniem Hymnu Osadników Wojskowych i wprowadzeniem sztandaru. Następnie uczestników zjazdu powitali: prezes Mieczysław Wójcik, wiceprezes Janusz Szuba, sekretarz Michał Bronowicki i członek Zarządu Bernard Malinowski.

Zjazd był prawdziwym świętem środowiska Kresowian, organizowany jest co dwa lata. Podczas spotkań kultywuje się pamięć o naszych przodkach, o bohaterach walk o niepodległość Rzeczypospolitej i obrońcach jej granic, tak było również i tym razem.

 

Organizacja od wielu lat wydaje periodyk pt. „Kresowe Stanice”, zawierający niezwykłe wspomnienia i przesłanie do kolejnych pokoleń kultywujących kresowe tradycje. Na XII zjazd wydano specjalny numer okolicznościowy, niestety brak dofinansowania spowodował, że dawniejszy kwartalnik stał się obecnie rocznikiem, ale zarząd organizacji nadal deklaruje chęć wydawania własnego pisma w formie papierowej.

 

Duże podziękowania za kultywowanie patriotycznych tradycji należą się wiceprezesowi Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich Januszowi Szubie - redaktorowi naczelnemu „Kresowych Stanic”, który został uhonorowany podczas zjazdu Srebrnym Medalem Za Zasługi dla ZOR RP. Drugą uhonorowaną osobą był płk Witold Lisowski.

Podczas uroczystości wręczono także inne odznaczenia i medale okolicznościowe nagradzając najaktywniejszych członków stowarzyszenia.

Podczas zjazdu pokazano film wspomnieniowy o Januszu Zakrzeńskim pt. „Ta jedna nie rola, ale postać tkwi we mnie”, stowarzyszenie było współproducentem tego pięknego filmu dokumentalnego.

Uczestnicy zjazdu 15 września 2019 r. spotkali się na mszy św. w Raszynie, a także przy pomniku „W Hołdzie Osadnikom Kresów Wschodnich” w pobliżu kościoła pw. Stanisława Kostki w Warszawie i przy pomniku „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.

Związek Oficerów Rezerwy RP od lat utrzymuje bliskie kontakty ze stowarzyszeniem, wśród członków naszej organizacji jest także wielu Kresowian, którym bliskie sercu są wszystkie zagadnienia dotyczące Kresów Wschodnich II RP.

Życzymy Zarządowi Stowarzyszenia wszelkiej pomyślności i sił do dalszego działania dla dobra pamięci narodowej. Dziękujemy za zaproszenie na uroczystości.

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04