Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Prezes Okręgu Śląskiego  - mjr rez. Krzysztof Tomaszewski oddał hołd polskim żołnierzom na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino

W dniach od 24 stycznia do 4 lutego 2020 r., prezes Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej mjr rez. Krzysztof Tomaszewski, przebywał z grupą nauczycieli w podróży historycznej i religijnej we Włoszech. Jednym z ważniejszych punków podróży był wyjazd na Monte Cassino.

Zwiedzanie na Monte Cassino rozpoczęto Opactwa Benedyktynów, gdzie znajdują się między innymi groby św. Benedykta i św. Scholastyki. Kulminacyjnym punktem było odwiedzenie Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino, na którym znajduje się ponad 1000 grobów poświęconych walczącym pod Monte Cassino.

Prezes Okręgu Śląskiego dokonał wpisu do księgi pamiątkowej w murach klasztoru, oraz na Cmentarzu Wojennym wraz z nauczycielami złożył hołd poległym żołnierzom minutą ciszy i zapalił znicze.

W maju 1944 działający w ramach 8 Armii brytyjskiej 2 Korpusu Polskiego (dowódca – generał dywizji Władysław Anders wziął udział w operacji „Diadem” – czwartej próbie przełamania niemieckich pozycji obronnych (tak zwanej Linii Gustawa) strzegących od południa dostępu do Rzymu i stanowiących fragment systemu umocnień zwanych „linią zimową” (Winterstellung). Kluczowy punkt oporu linii Gustawa znajdował się w rejonie wzgórza 516, Monte Cassino, na którym wznosił się pochodzący z VI wieku klasztor benedyktyński (tak zwane wzgórze klasztorne).Głównym zadaniem wojsk polskich, rozlokowanych pomiędzy 10 i 13 brytyjskim Korpusem Armijnym, było zajęcie położonych na północny zachód od Monte Cassino: wzgórza 593 oraz rejonu folwarku Masseria Albaneta, atakowanych wzdłuż wąwozu zwanego „Gardzielą” przez 3 Dywizję Strzelców Karpackich (dowódca – generał brygady Bronisław Duch), oraz wzgórz 575 i 601 (Sant Angelo), atakowanych przez 5 Kresową Dywizję Piechoty (dowódca – generał brygady Nikodem Sulik). Rozlokowane tam doborowe oddziały niemieckie wchodzące w skład 1 Dywizji Spadochronowej kontrolowały przebiegającą u podnóża wzgórz strategiczną drogę numer 6 (via Casilina) w dolinie rzeki Liri, której odblokowanie umożliwiłoby jednostkom 8 Armii podjęcie marszu na Rzym.

Krzysztof Tomaszewski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04