Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nadanie imienia Jurka Bitschana – jednego z najmłodszych Orląt Lwowskich  skwerowi w Lublinie

26 czerwca 2020 r., Rada Miasta Lublin prawie jednogłośnie, przy 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła uchwałę o nazwaniu skweru położonego pod lubelskim Zamkiem im. Jurka Bitschana, który był jednym z najmłodszych Orląt Lwowskich. Nadanie imienia nastąpiło w wyniku długoletnich starań Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej i Związku Piłsudczyków.

Upamiętnienie bohaterskiego obrońcy Lwowa, 14 – letniego Jurka Bitschana, nastąpiło po 8 latach starań. Starania o upamiętnienie tego bohaterskiego Lwowskiego Orlęcia podjął w roku 2012 Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin Tomasz Dyzma przy wsparciu Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP z Prezesem Lechem Marczakiem na czele.

Jurek Bitschan - dzielny Obrońca Lwowa, był jednym z najmłodszych Orląt Lwowskich. Bez wiedzy rodziców dołączył do polskich oddziałów walczących z Ukraińcami o miasto. Zginął w czasie walk na Cmentarzu Łyczakowskim 21 listopada 1918 roku. Urodził się w 1904 roku w Piaskach koło Sosnowca. Wychowywał się w patriotycznej atmosferze. Jego matką była Aleksandra Zagórska, żona lwowskiego lekarza, która związała się z ruchem niepodległościowym jeszcze przed I wojną światową. Kiedy 1 listopada 1918 roku wybuchły walki o Lwów, Jurek Bitschan był czternastoletnim uczniem jednego z miejscowych gimnazjów. W szkole dostawał wysokie oceny, szczególnie z przedmiotów przyrodniczych. Był także harcerzem IX Drużyny Lwowskiej. Przynależność do tej organizacji rozbudziła jego uczucia patriotyczne. W trzecim tygodniu walk o Lwów Jurek postanowił dołączyć do żołnierzy. W nocy z 20 na 21 listopada 1918 roku zostawił na stole list informujący rodziców o tym, że otrzymał już staranne wykształcenie i nadszedł czas, by wstąpił do wojska. Po ucieczce z domu dołączył do oddziału porucznika Stanisława Petry'ego. Według relacji świadków Jurek odważnie nacierał na wroga w pierwszym szeregu wraz z dorosłymi żołnierzami. Uczestniczył w walkach na Cmentarzu Łyczakowskim. Pomimo ukrycia się za jednym z pomników na terenie nekropolii, został postrzelony w nogi i głowę. W wyniku doznanych obrażeń zmarł 21 listopada 1918 roku. Dzień później ciało chłopca odnalazł jego ojciec.

W okresie międzywojennym Jurek Bitschan stał się postacią legendarną. Rozsławiła go „Ballada o Jurku Bitschanie" skomponowana do słów poetki Anny Fisher. Jego postawę dawano za wzór do naśladowania dzieciom i młodzieży dorastającej w realiach II Rzeczypospolitej. Jurek Bitschan został pochowany podczas wspólnego pogrzebu z Aleksandrem Śliwińskim, przy licznym udziale mieszkańców Lwowa oraz przy salwie z armat i karabinów maszynowych.

Po ekshumacji jego szczątki zostały pochowane w krypcie katakumby III na Cmentarzu Obrońców Lwowa – Orląt Lwowskich. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych Kazimierza Sosnkowskiego z 13 maja 1922 roku ochotnik Jerzy Bitschan został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych za obronę Lwowa. Zarządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 22 kwietnia 1938roku Jerzy Bitschan został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości.

Cześć Jego Pamięci!

Tomasz Dyzma

Foto: Andrzej Bis; Domena publiczna, Kresowo i Lublin112.pl

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04