Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przedstawiciele ZOR RP na Sesji Kościuszkowskiej w Warszawie

15 października 2020 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w Muzeum Niepodległości w Warszawie w dorocznej Warszawskiej Sesji Kościuszkowskiej oraz finisażu wystawy ,,Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”, a także w otwarciu wystawy fotogramów z budowy i odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie.

Sesję zorganizowano w 10. rocznicę odsłonięcia pomnika T. Kościuszki w Warszawie i w 200. rocznicę powstania Komitetu Budowy Kopca Kościuszki w Krakowie.

Delegację ZOR RP stanowili: wiceprezes ZG i prezes Koła w Starych Babicach Marcin Łada i członek ZG oraz prezes Koła ZOR RP w Warszawie st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Sesję rozpoczęto finisażem wystawy ,,Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”, na której pokazano portrety autorstwa Hakoba Mikayelyana z Armenii, prace malarskie przedstawił dr Leszek Marek Krześniak. Następnie otwarto wystawę fotogramów z budowy i odsłonięcia pomnika T. Kościuszki w Warszawie. Kolejną część spotkania wypełniła sesja historyczna, która odbyła się w nowej sali multimedialnej, w podziemiach pałacu (Przebędowskich, Radziwiłłów), w którym mieści się Muzeum Niepodległości. Warto zaznaczyć, że pałac został ostatnio pięknie wyremontowany i było to jedno z pierwszych spotkań w których uczestniczyliśmy po modernizacji tego historycznego obiektu.

Podczas sesji wygłoszono szereg prelekcji. Pierwszy wystąpił prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski z wykładem pt. ,,10 rocznica budowy pomnika T. Kościuszki w Warszawie”. Po nim głos zabrała prof. dr hab. Izabella Rusinowa przedstawiając dzieje gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Następnie prof. dr hab. Mieczysław Rokosz przedstawił wykład na temat ,,200 rocznicy Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie”.

Profesor Rokosz zapowiedział także otwarcie Muzeum Kościuszkowskiego w Krakowie, które zaplanowano następnego dnia (16 X). Jest to data historyczna bowiem 200 lat temu - 16 października 1820 r. krakowianie rozpoczęli sypanie kopca Kościuszki, aby uczcić pamięć o wielkim polskim bohaterze. W kopcu złożono ziemię z pól bitewnych Powstania Kościuszkowskiego - Racławic i Maciejowic oraz z miejsc walki Kościuszki o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Muzeum Kościuszkowskie (na pow. 600 m²) działa w zabytkowym Forcie „Kościuszko” otaczającym Kopiec Kościuszki. Instytucja powstała z inicjatywy Komitetu Kopca Kościuszki, jego prezes - Mieczysław Rokosz, wielokrotnie podkreślał radość z faktu utworzenia muzeum, które pomoże urzeczywistnić marzenie Komitetu o pielęgnowaniu pamięci o polskim i amerykańskim bohaterze. W jego ocenie Kościuszko jest bohaterem ponadczasowym i nieustannie potrzebnym. Prof. Rokosz zwrócił także uwagę, że 16 października 1978 r., metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. „Ufam, że nam patronuje” – powiedział i przywołał słowa Jana Pawła II o tym, że Kopiec Kościuszki i Wawel to nie tylko relikty naszej przeszłości, ale też znaki polskiej tożsamości. Dzięki staraniom Komitetu Kopca Kościuszki powstała również biblioteka kościuszkowska – księgozbiór, w którym znajdują się m.in. wydania z lat 20. XIX w. Jest to w sumie ok. 1,5 tys. egzemplarzy, które po uporządkowaniu i konserwacji trafiły do przeszklonych gablot w odbudowanej części Fortu nr 2 „Kościuszko”. Nowe pomieszczenia pełnią też funkcję czytelni.

Honorowy patronat nad jubileuszowymi obchodami Kopca Kościuszki objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Ostatnim z prelegentów warszawskiej sesji był dr Leszek Marek Krześniak, prowadzący całe spotkanie, który przedstawił zebranym zagadnienie koncepcji budowy Panoramy Bitwy pod Powązkami w Warszawie i Panoramy Bitwy pod Maciejowicami. Dr Krześniak zwrócił się do zebranych z prośbą o upowszechnienie apelu Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Niniejszym spełniamy tę prośbę.

Polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej (10 X 1794), w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze Kościuszki. Mimo że ulegli przeważającym siłom moskiewskim, a sam Tadeusz Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli, to ta największa w XVIII wieku bitwa na ziemiach polskich, była jednocześnie zaczynem do całego cyklu starań dla odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone powodzeniem, a osoby, które będą nas w tym wspierać uzyskają satysfakcję uczestnictwa we wspólnym i patriotycznym dziele. A kiedy już powstanie panorama na pewno zechcą ją osobiście zobaczyć. Darczyńcy, którzy wniosą znaczny wkład do budowy panoramy zostaną uwiecznieni w księgach pamiątkowych i na tablicach. Samej panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów współczesnych malarzy pokazująca działania Polaków o odzyskanie niepodległości od czasów Kościuszki po czasy współczesne. Dziękujemy za każdą nawet najmniejszą kwotę, która będzie wspierać naszą akcję.

www.pfk.waw.pl, Fb: Polska Fundacja Kościuszkowska

Sesję zakończyła dyskusja, po której dr Leszek Marek Krześniak prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej podziękował przybyłym za uczestnictwo.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi PFK Leszkowi Markowi Krześniakowi za zaproszenie i gratulujemy zorganizowania kolejnej ciekawej sesji historycznej.

S.W., M.Ł., Kraków.tvp.pl, pap.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04