Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nowodworski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski 6 listopada 2012 r. powołał Nowodworski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który będzie mu doradzał przez najbliższe cztery lata. W skład Komitetu weszli przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego i Jan Wiśniewski.

Będzie to już ich druga z rzędu kadencja, podobnie jak Barbary Malewskiej z zaprzyjaźnionego z ZOR RP  Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.

Na posiedzeniu 3 grudnia 2012 r. dokonano wyboru prezydium Komitetu i przewodniczących komisji merytorycznych. Wiceprzewodniczącym Komitetu został płk rez. Alfred Kabata, a Jan wiśniewski przewodniczącym „Komisji opieki nad obiektami miejsc pamięci narodowej”. Przewodniczącym Komitetu na wniosek płk. rez. A. Kabaty został Tadeusz Sosiński (był nim również przez ostatnie dwa lata).

Do głównych zadań Komitetu należy:

 •  Opiniowanie pod względem historycznym wniosków o ustanowienie i trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń i postaci.
 • Pomoc w prowadzeniu ewidencji miejskich obiektów powstałych dla upamiętnienia walk, miejsc męczeństwa i pamięci o postaciach  związanych z tymi faktami.

 • Ocenianie stanu opieki nad trwałymi obiektami pamięci narodowej.

 • Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci.

 •  Inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych związanych z miejscem walk męczeństwa i postaciami  związanymi z tymi wydarzeniami.
 •  Współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie:

 - ewidencjonowanie miejsc pamięci narodowej;

- zasięganie opinii Rady w sprawach związanych  z ustanowieniem miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

- wnioskowanie o nadanie tytułu Społecznego Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej;

-wnioskowanie o nadanie Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 •  Współpraca z władzami samorządowymi Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego oraz ze  środowiskami kombatanckimi i organizacjami społecznymi .

 (ak)

Fot. Marcin Łada, Mariusz Ziółkowski

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4