Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP zarejestrowany w KRS

6 marca 2013 r. pod numerem 0000453353 w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowany został Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą ZOR RP jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Prezesem Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest płk rez. Alfred Kabata, a wiceprezesami: Marcin Łada i płk rez. Dariusz Zielonka.

Związek dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1922 – 1939 i kontynuuje jego działalność.

Dewizą Związku jest hasło: „Bóg – Honor - Ojczyzna”, a patronem  Marszałek Józef  Piłsudski. Świętem Związku jest dzień 16 czerwca. W tym dniu 1922 r. zatwierdzony został statut Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został utworzony 15 listopada 2012 r. przez członków dawnego Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy wsparciu dawnego Okręgu Podkarpacko-Lubelskiego. Członkowie tworzący ZOR RP uznali, że ich dalsze funkcjonowanie w strukturze „poznańskiej” wyczerpało się ze względu na destrukcyjne poczynania jej kierownictwa.

Rejestracja Związku nastąpiła przy uczestnictwie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który usilnie zabiegał, aby do tego nie dopuścić. Nie pomogło nawet pismo, jakie prezes „struktury poznańskiej” S. Tomaszkiewicz skierował do KRS. Próbował przekonać Sąd, że: … Pan Alfred Kabata wraz z grupą osób, składając wniosek o rejestrację stowarzyszenia pn. Związek Oficerów Rezerwy RP, chce Wysoki Sąd wprowadzić w błąd; …działania Pana Alfreda Kabaty idące w kierunku popełnienia przez niego plagiatu, usiłując pod tą samą nazwą zarejestrować kolejne stowarzyszenie; … Intencją naszego pisma jest przeciwdziałanie powołaniu tożsamej organizacji pod kierownictwem osoby niegodnej tej funkcji. Starał się udowodnić, że występujące w nazwie jego organizacji wyrazy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nie mają żadnego znaczenia. Ale nawet uciekanie się do zniesławiania nie pomogło i KRS odrzucił wszystkie jego, a uwzględnił nasze  argumenty. Dla nas od początku było jasne, że  twierdzenie iż nazwa Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej  Polskiej jest tożsama z nazwą Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest nielogiczne i sprzeczne z istniejącym stanem faktycznym.

(k)

Fot. Kamil Malinowski

  • 1
  • 2
  • 3