Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Członkowie ZOR RP w Stalowej Woli szkolą Polowe Drużyny Sokoła

Człowiek uczy się szybciej i lepiej zapamiętuje, jeśli widzi logikę w swoim działaniu i rozumie jego powody. Takimi zasadami kierują się członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Stalowej Woli - Mariusz Świeca oraz Krzysztof Pąk szkoląc młodych adeptów Polowych Drużyn Sokoła.

Szkoląc młodych druhów Sokolich NIGDY ale to NIGDY nie mówimy, że mają coś robić BO TAK!!! Oni zawsze mają wiedzieć czemu to służy, z czego wynika i dlaczego się to robi w taki a nie inny sposób. Same zajęcia należy układać tak, aby każda nowo nabyta wiedza, nowe umiejętności były wykorzystywane w kolejnych zajęciach, a z tych wynikały następne. Człowiek uczy się szybciej i lepiej zapamiętuje jeśli widzi logikę w swoim działaniu.

Jednym z obszarów działalności ZOR RP w Stalowej Woli jest wspieranie procesu szkolenia członków organizacji proobronnych. Celem tej działalności jest właściwe spożytkowanie zaangażowania oraz wzrost aktywności organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej w sferze obronności, a także przygotowanie wstępne przeszkolonych kandydatów-ochotników do pracy w służbach mundurowych.  

Polowe Drużyny Sokoła w Stalowej Woli dowodzone przez Krzysztofa Węglarza czynnie szkolą się na zajęciach z tematyki ogólnowojskowej. Nowo przyjęci druhowie mają okazję poznać i przećwiczyć utratę kontaktu podczas patrolu w otwartym terenie, marsz ubezpieczony, patrol w terenie otwartym, zajęcia sapersko-inżynieryjne, zapoznają się
z budową i obsługą karabinka AK oraz obsługą maski przeciwgazowej MP 4. W nauce wspierają ich swą wiedzą starsi druhowie oraz członkowie ZOR RP w Stalowej Woli.

W czasie trwania zajęć budowana jest więź braterska, świadomość historyczna, poczucie patriotyzmu, trwa edukacja obywatelska i proobronna. Efekt pracy z młodym pokoleniem może przynosić skutki długofalowe, kształtować ich postawy na przyszłe dziesięciolecia – całe ich dorosłe życie. W przeszłości bowiem patriotyzm, często stawał się motywem ludzkiego działania, szczególnie za sprawą wyzwań, jakim należało stawiać czoła: wojen, okupacji, utraty niepodległości.

Krzysztof Pąk, Mariusz Świeca

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04