Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Koniec prymatu „poznańskiego ZOR”!

Od 6 marca 2013 roku „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” i jego Zarząd Główny w Warszawie działa jako samodzielna, ogólnopolska organizacja. Rozwiązaliśmy już zależność od struktury „poznańskiej”. Chcemy przedstawić Państwu przyczyny tej decyzji i nasze plany na przyszłość.

 Jak było do tej pory?

 Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej powstał w 1922 roku. Jego Zarząd Główny działał w Warszawie. Organizacja skupiała w swoich szeregach w 1939 roku ok. 30 tys. oficerów i podchorążych. Organizacja w okresie międzywojennym ulegała różnym przeobrażeniom (zakładka - Historia ZOR RP 1922-1939), ale jej Zarząd Główny zawsze był w Warszawie.

Po wojnie władze komunistyczne zakazały działalności ZOR RP. Struktury rozpadły się, a przedwojenni oficerowie byli często prześladowani.

Organizację reaktywowano w 1991 roku, jej Zarząd działał wówczas w Poznaniu. Organizacja przyjęła nazwę „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

W dalszych latach zaczęły powstawać Okręgi: Podkarpacko-Lubelski, Mazowiecki i inne. Struktury podjęły różnorodną działalność związaną z upamiętnianiem polskich bohaterów, etosu żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego i zagospodarowywaniem czasu wolnego oficerów rezerwy WP.

Czemu trzeba było się rozstać?

Organizacja w ostatnich latach bardzo rozwinęła swoją działalność. Okręg Mazowiecki stał się przodującym w dziedzinie upamiętniania historii Polski, organizacji różnorodnych imprez patriotycznych, inicjowania budowy pomników poświęconych polskiej historii, wydawania książek historycznych, a także działań oświatowych dla młodzieży i dorosłych. Podjęliśmy działania również poza granicami Polski.

Okazało się, że inicjatywy te nie spotkały się z uznaniem Zarządu „poznańskiego”, lecz z wyraźnie wrogą postawą w stosunku do Zarządu Okręgu Mazowieckiego. Oficjalnie wszystko było w porządku, tymczasem Prezes ZG z Poznania podjął próbę skłócenia i rozbicia struktur mazowieckich, zniesławiania ich w instytucjach wojskowych i samorządowych.

Trzeba wiedzieć, że szef Okręgu Mazowieckiego płk rez. Alfred Kabata uzyskał w ostatnich wyborach na prezesa Okręgu w lutym 2012 roku 100% poparcie. Wyznaczony niedawno przez „strukturę poznańską” na p.o. prezesa Okręgu Mazowieckiego (szumna nazwa dla kilkunastu osób) Józef Borecki, nie miał nawet odwagi stanąć w szranki wyborcze. Pojawiły się w stosunku do Okręgu Mazowieckiego działania nie licujące nie  tylko z honorem oficerskim, ale również ze zwykłą ludzką przyzwoitością.

Powiedzieliśmy NIE!

 Nie jesteśmy grupą osób, która działa pochopnie i bezmyślnie. Jedność organizacji w skali ogólnopolskiej jest wartością, którą przez długi czas staraliśmy się ochronić. W załączeniu prosimy zapoznać się z pismem, które wysłaliśmy na ostatni Zjazd ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawoływaliśmy w nim do rozmów i opamiętania się ZG w Poznaniu. Co otrzymaliśmy w rezultacie? „Poznański” ZG wysłał do producenta organizacyjnych odznak i odznaczeń pismo, w którym zabraniał nam wydawania ich! Próbowano w ten sposób ukarać nas za próby wyjaśnienia sytuacji. Tak zareagowano na wyciągniętą do pojednania dłoń.

W późniejszym czasie „poznański” ZG próbował nas stawiać pod sąd, wykluczać z grona organizacji, naruszając przy tym własny statut i podejmując kolejne próby dziwnych, niezrozumiałych działań.

Zwróciliśmy się do Sądu z wnioskiem o zarejestrowanie!

 Mając na uwadze powyższe, a jednocześnie chcąc uchronić dotychczasowy dorobek członków Okręgu Mazowieckiego, Podkarpacko-Lubelskiego i innych postanowiliśmy zarejestrować „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej”. Dokumenty zostały złożone do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 listopada 2012 r.

W międzyczasie Zarząd „poznański” przysłał do Sądu pismo z protestem, w którym zabraniał nam naszej działalności pod obecną nazwą organizacji. Wykazał się przy tym zaślepieniem i zupełnym brakiem logiki. Twierdził m.in. że to organizacja poznańska jest „Związkiem Oficerów Rezerwy RP”, a nie jak jest naprawdę „Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” – pod taką nazwą figuruje w KRS! Czyżby ZG z Poznania wstydził się nazwy swojej organizacji, czy chciał w ten sposób wprowadzić Sąd w błąd? Niech Czytelnicy sami to rozstrzygną. Kuriozalne jest to, że prezes z Poznania podpisał swoje pismo do Sądu „Prezes ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Sąd nie miał żadnych wątpliwości. Naszą organizację zarejestrowano, przyznając KRS o numerze 0000453353. Sprawa jest zakończona.

Każdemu wolno kochać!

To miłości słodkie prawo! Niestety ZG z Poznania zabrania nam tej miłości – Miłości do Ojczyzny. „Organizacja poznańska” na stronach internetowych i w działaniu swojego zarządu kompromituje się nader często! Proszę zobaczyć, jakim dyplomem się chwali (dyplom ze strony internetowej w załączeniu). Przypominamy, że prawidłowo nazwisko naszego wielkiego patrona brzmi: Piłsudski, a nie „Piłsudzki”. To tylko mały przykładzik. ZG z Poznania ma również problemy ze znajomością historii ZOR RP (zakładka – Historia ZOR RP 1922-1939) podając informacje, które nie mają potwierdzenia w źródłach historycznych. Jest to smutne, tak jak smutna jest postawa samego prezesa ZG z Poznania, który do polskiego munduru oficerskiego od lat zakłada „buty kowbojskie” ze ściętymi czubkami. Może ktoś uzna, że to czepianie się, ale  przecież prezes powinien świecić przykładem w każdym względzie. Prezes z Poznania jest jak Chuck Norris, który może wszystko. Jednym skinieniem może zlikwidować okręg, odwołać jego prezesa, nie przestrzegając przy tym własnego statutu, (przykłady  w załączeniu). Ile pompek może zrobić Chuck Norris? – Wszystkie! Ot co! To samo radzimy prezesowi z Poznania – gimnastykę, zdrowy tryb życia i zajęcia ogrodnicze. Najlepiej zajęcia na działce – w jego wygodnych „kowbojskich butach”, a jeszcze lepiej w ciepłych kapciach!

Działamy i zapraszamy do współpracy!

Szanowni Państwo! Uskrzydleni wyrokiem Sądu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej działamy dalej. Będziemy nadal dbać o godną pamięć naszych polskich bohaterów, o harmonijne współdziałanie pomiędzy organizacjami patriotycznymi oraz władzami samorządowymi i państwowymi. Łącząc odruchy szczerych patriotycznych serc, powodowane potrzebą działania będziemy pracować dalej dla dobra Polski i przyszłych pokoleń.

Zapraszamy w nasze szeregi – zarówno oficerów, jak i wszystkich żołnierzy rezerwy, zapraszamy również osoby cywilne – dorosłych i młodzież – wszystkich, którym droga jest pamięć bohaterów i historia Polski. Proponujemy zapoznać się z naszym statutem (zakładka – Statut ZOR RP).

Działajmy razem dla dobra Ojczyzny!

Zarząd Główny w Warszawie

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04