Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jerzy Bogdan Raczek – członek Zarządu Głównego ZOR RP uhonorowany Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego

28 listopada 2021 r., w kościele na warszawskim Boernerowie, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek – członek ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został Krzyżem XXX – lecia Ordynariatu Polowego.

Krzyż w imieniu Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego, wręczył proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Ostrobramskiej - ks. kan. płk Andrzej Piersiak.

Odznaczenie, nadane przez abp Józefa Guzdka, jest wyrazem wdzięczności za cenny wkład Jerzego Bogdana Raczka w trzydziestoletnią historię odrodzonego duszpasterstwa wojskowego.

Jerzy Bogdan Raczek historią duszpasterstwa wojskowego zajmuje się od wielu lat. Dzieje i rolę kapelanów Wojska Polskiego i historię duszpasterstwa wojskowego opisał szeroko w wydanej w 2021 r. książce pt. „Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński w pamięci Boernerowa” oraz w pierwszych sześciu artykułach opublikowanych na stronie Związku Oficerów Rezerwy RP, w dziale „Opracowania historyczne”.

Ordynariat naszych czasów

Trzeba wiedzieć, że w obecnej formie i strukturze Ordynariat Polowy funkcjonuje od 21 stycznia 1991 roku, a odnowiony został w tym dniu decyzją papieża św. Jana Pawła II. Duszpasterstwo wojskowe powróciło wówczas do rozwiązań prawnych, które regulowały posługę księży kapelanów w Wojskach Polskim w okresie II Rzeczypospolitej oraz podczas II wojny światowej.

Warto przypomnieć, że w czasach powojennych rozwiązano Generalny Dziekanat Wojska Polskiego, który w latach 1945-1991 podlegał pod Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Nie uznawał on Stolicy Apostolskiej, wręcz zakazywał czytania wiernym listów duszpasterskich biskupów czy Prymasa Polski, będącego z woli Stolicy Apostolskiej odpowiedzialnym za posługę duszpasterską wśród żołnierzy. Ówcześni księża kapelani skupieni zostali w Komisji Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Byli to tzw. księża patrioci współpracujący z władzami komunistycznymi, a często i z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego jako tajni agenci. Komisja ta wydawała pisma takie jak: „Ksiądz Obywatel”, „Kapelan Wojskowy”, „Głos Kapłański”, „Kuźnica Kapłańska”. W pismach tych krytykowano poczynania Episkopatu i Prymasa Polski, a jako największego wroga Polski Ludowej uznawano Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, papieża i Watykan. Jedynie w sprawach przedłużenia jurysdykcji kościelnych kapelanie musieli zwracać się do biskupów.

Po odnowieniu w 1991 roku Ordynariatu Polowego należało ponownie zorganizować duszpasterstwo wojskowe w struktury kościelne, na czele których stoi biskup polowy. Podczas tych trzydziestu lat funkcjonowania Ordynariatu Polowego, dzięki współpracy i przychylność rządu polskiego oraz dobrej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wypracowano skuteczne formy opieki duszpasterskiej nad żołnierzami, pracownikami wojska oraz ich rodzinami. Posługą duszpasterską objęto także, za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Konferencja Episkopatu Polski powierzyła ponadto biskupowi polowemu pieczę duszpasterską nad Policją, Strażą Ochrony Kolei, kombatantami i harcerzami  i mianowała go delegatem Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa wymienionych społeczności.

Ustanowienie Krzyża XXX-lecia Ordynariatu Polowego

Jako zewnętrzny wyraz wdzięczności wobec wszystkich, którzy wnieśli cenny wkład w trzydziestoletnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego, zgodnie z art. 8 Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce, Biskup Polowy ks. bp dr gen. bryg. Józef Guzdek, w 30. rocznicę odrodzenia Ordynariatu Polowego, 21 stycznia 2021 roku ustanowił „Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego” z baretką oraz z okolicznościowym dyplomem. Oto jego opis opracowany przez ks. płk SG Zbigniewa Kępę, notariusza Kurii Polowej.

Awers: czteroramienny, srebrzony krzyż rycerski z napisami: ORDYNARIAT POLOWY 1991-2021, zakończony kulkami (aspiracje pokojowe), wypełniony białą porcelaną. W centralnej części krzyż chrześcijański z szarfą biało-czerwoną, orłem wojskowym i figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wieńcem laurowym i napisem XXX. Wokół napis: W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE. W tle promienie.

Rewers: czteroramienny, srebrzony krzyż rycerski bez wypełnienia, zakończony kulkami (aspiracje pokojowe). W centralnej części płaskorzeźba Katedry Polowej Wojska Polskiego z napisem wokół: TRZYDZIESTA ROCZNICA PRZYWRÓCENIA ORDYNARIATU POLOWEGO.1991-2021. W tle promienie.

Wstążka: Kolor srebrny. W środku wąska wstęga biało-czerwona.

Projektantem Krzyża XXX-lecia Ordynariatu Polowego jest płk w st. spocz. Adam Buszko, a wykonawcą Adam Sroka z Zakładu Grawerskiego w Wisowatkach.

Twórczość Jerzego Bogdana Raczka

Jerzy Bogdan Raczek jest autorem następujących książek historycznych dotyczących wojskowo-cywilnej wspólnoty parafialnej na Boernerowie: „Byłaś wśród nas. Księga pamiątkowa z nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii pw. M. B. Ostrobramskiej w Warszawie 14-15 września 1996 roku” (1996); „Boernerowo i jego świątynia. 70 lat wspólnoty pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej” (2006), za którą otrzymał honorowe wyróżnienia literackie Varsaviana 2006/2007; „Jubileusze Boernerowa. 75. rocznica budowy osiedla (1932-2007 i 70. Rocznica Parafii (1936-2016)” (2008); „Boernerowo pamięta” (2011), „Boernerowo 2016. 80 lat rzymskokatolickiej wspólnoty pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Boernerowie)” (2016); „Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński w pamięci Boernerowa” (2020).

Jest też autorem książek: „Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach” (2013); „O Matce pieśń… Aniela Raczek we wspomnieniach syna” (2014); „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo” współautor i redaktor (2018), za redakcję której otrzymał honorowe wyróżnienie literackie Varsaviana 2017/2018.

Z inicjatywy J.B. Raczka rondo na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiego i Radiowej otrzymało nazwę „Rondo płk. pil. Bernarda Adameckiego”. O zamordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego płk. pil. Bernardzie Adameckim, szefie Wydziału Lotnictwa Komendy Głównej Armii Krajowej i komendancie Technicznej Szkoły Lotniczej na Boernerowie wygłaszał wykład dla kadry Centrum Szkolenia Inżynieryjnego im. płk. pil. Bernarda Adameckiego w Dęblinie o Patronie uczelni (2019 i 2020). Wspólnie z prof. Jerzym Jaźwińskim opublikował w „Skrzydlata Polska” nr 10/2009 artykuł pt. „Cichy bohater Polskiego Państwa Podziemnego”, a w Kalendarzu Cieszyńskim 2014 roku artykuł pt. „Płk pilot Bernard A. Adamecki. Życie, walk i bestialska Śmierć”.

Poza tym publikował artykuły o Boernerowie w wielu czasopismach pt.: „Poznaj swój kraj”, „Nasza Służba”, „Wierzyć życiem”, „Gazeta Babicka” i w innych. Jest autorem referatów na konferencjach międzynarodowych m.in. na Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie” zorganizowanej 11 września 2021 przez Centrum Badań Religijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Stefan Kardynał Wyszyński wobec Wojska Polskiego w latach 1946-1953”; „Pamięć o Stefanie Kardynale Wyszyńskim w wojskowo-cywilnej parafii na Boernerowie”. Autor cyklu „Dzieje Duszpasterstwa Wojskowego” publikowanego w odcinkach na stronie internetowej „Ordynariat Polowy – Opracowania”. W okresie od 17 listopada 2020 do 23 sierpnia 2021 roku opublikował 6 odcinków, a także zainaugurował „Opracowania historyczne” na naszej stronie internetowej cyklem artykułów o dziejach duszpasterstwa wojskowego w Polsce.

Serdecznie gratulujemy koledze Jerzemu Bogdanowi Raczkowi otrzymanego odznaczenia i życzymy wielu sił do dalszej, pięknej pracy literackiej i historycznej dla chwały naszej Ojczyzny!

M.Ł. Fot. E. Gromadowska i J.B. Raczek

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04