Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Członkowie Okręgu Śląskiego ZOR RP w patriotycznej podróży historyczno -wojskowej na Litwie

W dniach 20 - 23 października 2022 r. delegacja Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej udała się w patriotyczną podróż historyczno-wojskową na Litwę.

Delegację stanowili: mjr Grzegorz Klose, ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak, plut. rez. Artur Wojciechowski, Dariusz Makowski i Krzysztof Buchajczuk. Członkowie delegacji odwiedzili historyczne dla narodu polskiego miejsca na Litwie. Jednym z kulminacyjnych przystanków był cmentarz Rossa, gdzie zapalono znicze na grobie matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej, który jest miejscem pochówku urny z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy udając się dalej śladami marszałka odwiedzili Druskienniki, miejscowość uzdrowiskowa nad brzegiem Niemna gdzie marszałek wielokrotnie przyjeżdżał. Tutaj analizował mapy, pisał swoje przemówienia i czytał książki. Często spacerował wzdłuż rzeki, siadał na ławeczce pod dębem. Dzisiaj ten dąb niestety nie jest w najlepszym stanie. Józef Piłsudski napisał: „Druskienniki były niespodzianką myśli Stwórcy w odpoczynku, gdy ten się uśmiechnął”. Odwiedziliśmy także Pikieliszki malutka mieścina około 20 km na północ od Wilna a w szczególności dworek, w którym Marszałek z rodziną spędzał urlopy. Obecnie mieści się tam Polska biblioteka.

Odwiedzono groby polskich żołnierzy na Cmentarzu na Antokolu, który znany jest również jako Cmentarz Wojskowy. Cmentarz ten to jedna z najsłynniejszych nekropolii Wilna. Właśnie tutaj znajduje się największa w Wilnie kwatera z grobami polskich żołnierzy, którzy w okresie 1919 - 1921, podczas toczącej się wojny polsko-bolszewickiej polegli w walce o Wilno. Są tu pochowani również żołnierze Armii Krajowej z 1944 r. – uczestnicy operacji „Ostra Brama”. Poległym oddano hołd, złożono wiązankę i zapalono znicze.

Odwiedzili również Szkołę Podstawową w Szumsku, gdzie przyjęto nas bardzo ciepło i serdecznie. W 1921 r. władze oświatowe w Wilnie powierzyły Marianowi Wolskiemu b. legioniście organizowanie szkolnictwa w miasteczku. Obecnie są Szkołą Dziesięcioletnią - Podstawową z polskim językiem nauczania. (więcej o szkole na stronie internetowej https://www.sumskas.vilniausr.lm.lt/pl/uslugi/historia-szkoly ).

Podczas akademii uczniowie zaprezentowali rys historyczny szkoły oraz zaśpiewali wiele patriotycznych pieśni w języku polskim. Całe przedstawienie było bardzo wzruszające. Na zakończenie z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak wraz z mjr Grzegorzem Klose odznaczył Sztandar Szkoły Krzyżem Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich. Rozmawiając z panią Dyrektor otrzymaliśmy informacje, że oryginalny sztandar szkoły znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie gdyż w 1945 roku gdy nastał dzień deportacji rodziny Wolskich na Syberię to wraz z zesłańcami powędrował sztandar szumskiej szkoły, który przez prawie dwanaście lat był skrzętnie przechowywany w obozowym baraku. Po powrocie Wolskich z zesłania do Polski w 1956 r. sztandar wrócił z nimi do kraju i stał się cenną relikwią przeszłości. 10 maja 1998 r. został uroczyście umieszczony na zawsze w Skarbcu Pamięci i historii Narodu Polskiego na Jasnej Górze w Częstochowie. Obecnie Sztandar jakim dysponuje szkoła jest kopią.

W międzyczasie odwiedzono także grób Jana Czeczota w Rotnicy. Jan Czeczot to nadzwyczajna postać i polski poeta, przyjaciel Adama Mickiewicza. Do jego wierszy Stanisław Moniuszko układał melodie. Do najpopularniejszych zalicza się Prząśniczka – od 1998 oficjalny hejnał miasta Łodzi.

Uczestnicy wyjazdu poświęcili także czas na wspaniałe miejsca zabytkowe w Wilnie min. kościół Piotra i Pawła, Ostra Brama kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, cerkiew św. Ducha, gdzie są pochowani pierwsi święci prawosławni na Litwie. W programie zwiedzania był także Klasztor bazylianów - tam był więziony A. Mickiewicz i Uniwersytet Wileński, gdzie studiował, Pałac prezydencji, gdzie mieszkał marszałek, katedra św. Stanisława z kryptami królewskimi i przepiękną kaplicą św. Kazimierza. Wieczorem czas poświęcono na przepiękny widok panoramy Wilna z góry Trzech Krzyży.

Nie zapominano także o drugim co do wielkości mieście Kowno na Litwie, gdzie zwiedzono zamek. Zamek w Kownie bronił Litwinów przed najazdami Krzyżaków, którzy jednak zdobywali go wielokrotnie, m.in. w 1362 roku. W 1384 roku Krzyżacy wznieśli zachowany do dziś, nowy murowany zamek nazwany przez nich Ritterswerder mający stanowić bazę wypadową do dalszych najazdów, szczególnie na Wilno i Troki. Następnym przystankiem po zabytkach Kowna był Zespół klasztorny bernardynów z lat 1487–1502 fundacji kasztelana S. Sędziwojewskiego. Kościół św. Jerzego, zbudowany w XV wieku dla bernardynów, w stylu gotyckim, w kształcie trójnawowej hali z wielkimi, strzelistymi oknami. Także wspaniały Ratusz miejski zwany „Białym Łabędziem” (XVI wiek).

Z tego miejsca pragniemy podziękować panom z-cy Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszardowi Stefaniakowi i naczelnikowi Wydziału Edukacji UM Częstochowy Rafałowi Piotrowskiemu za możliwość uczestnictwa w patriotycznym wyjeździe śladami Marszałka J. Piłsudskiego po Litwie.

A.W.

Foto: Marzena Klose, Beata Wojciechowska, Rafał Dziwis

  • 00
  • 00a
  • 01
  • 02