Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„Żołnierze granatowej armii. Sylwetki policjantów Policji Państwowej II RP”. Książka autorstwa M. K. Wykowskiego, S. W. Wykowskiego i Z. Bartosiaka

W grudniu 2022 r., ukazała się książka „Żołnierze granatowej armii. Sylwetki policjantów Policji Państwowej II RP”. Jej autorami są Michał Krzysztof Wykowski, Stanisław Wojciech Wykowski i Zbigniew Bartosiak, a jednym z partnerów wydania jest Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Michał Krzysztof Wykowski jest członkiem honorowym, a Stanisław Wojciech Wykowski członkiem zwyczajnym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obaj działają także w Warszawskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 roku, gdzie pełnią funkcję prezesa i sekretarza Zarządu Głównego. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 roku. Współautorem książki jest także Zbigniew Bartosiak – pracownik naukowy Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

        

Publikacja została poświęcona policjantom Policji Państwowej II RP oraz ich rodzinom, które od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zaznaczyli aktywnie swoją obecność w Klubie Historii Policji Państwowej II RP oraz w Warszawskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 roku, działając społecznie na rzecz pielęgnacji pamięci o swoich krewnych i bliskich. Jest formą należnego hołdu i szacunku, który autorzy wyrażają policjantom Policji Państwowej, ale także rodzinom policjantów, niosących w życiu ciężar utraty swoich ojców będących w służbie II RP.

        

W pierwszej części publikacji, autorzy kreślą historyczny rys powstania Policji Państwowej, utworzonej w oparciu o kadry osobowe byłych trzech zaborów, opisują mężne postawy policjantów podczas wojny polsko – bolszewickiej, codzienną służbę w ochronie granic II RP, etos służby w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz udział policjantów w wojnie obronnej 1939 roku. W pracy autorzy podnoszą kwestie narodowego wymiaru tragedii zbrodni Katyńskiej, dokonanej w istotnej części na funkcjonariuszach Policji Państwowej. Ukazują sylwetki oddanych sprawie Polski funkcjonariuszy Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, działających w tragicznych okupacyjnych warunkach, w niepodległościowym podziemiu m. in. Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa i innych organizacjach, zgodnie z polską racją stanu, płacąc za to najwyższą cenę.

Autorzy w publikacji przypominają także tych, którzy przeżywszy wojnę, ścigani byli na podstawie dekretu z 31 sierpnia 1944 roku tzw. „Sierpniówki”, zostali aresztowani lub zamęczeni podczas długotrwałych śledztw prowadzonych przez UB.

W drugiej części praca, zawiera dziewięćdziesiąt rozbudowanych not biograficznych polskich policjantów, z uwzględnieniem także aspektu ich rodzin, z opisaniem przebiegu policyjnej ale również wojskowej służby oraz okoliczności śmierci. Wskazuje także indywidualne wojenne i powojenne losy wdów i dzieci zamordowanych policjantów. Ukazuje często dramatyczne losy oraz nadzieję w żmudnym procesie dociekania prawdy historycznej, w długich powojennych latach, z konsekwencją prowadzone przez rodziny zamordowanych.

      

Publikacja jest wkładem autorów w przywracanie zbiorowej pamięci o tragicznej historii granatowej armii, powikłanych losach jej funkcjonariuszy, którym podczas okupacji niemieckiej i służby w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, przyszło zderzyć się często z dramatycznymi wyborami.

      

To historie służby zapomnianych Bohaterów, którzy w okresie międzywojnia tworzyli podwaliny pod ponad stuletnią historię funkcjonowania polskiej Policji, to swoiste nadanie im nowego życia.

Recenzentami naukowymi publikacji są: prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Misiuk z UW oraz dr hab. Zbigniew Białobłocki z ANSGK w Kutnie.

M.K.W.

S.W.W.

  • 01