Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przedstawiciel ZOR RP wziął udział w Warszawie w przedpremierowym pokazie filmu dokumentalnego ,,Polskie wynalazki - siła alianckich skrzydeł"

11 stycznia 2023 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego ,,Polskie wynalazki - siła alianckich skrzydeł". Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński-członek ZG i prezes Koła ZOR RP w Warszawie.

                                                       

Scenarzystą i reżyserem filmu jest Norbert Rudaś. Film został przygotowany w ramach cyklu zatytułowanego ,,Polska myśl techniczna w II wojnie światowej" realizowanego od 2019 roku przez Centralną bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, według pomysłu jej dyrektora, dr Jana Tarczyńskiego, w partnerstwie z TVP Historia.

W pokazie wzięło udział ponad 250 osób, m.in. przedstawicieli władz państwowych, MON – u, duchowieństwa wojskowego, szkół wojskowych i młodzieży szkolnej.

Spotkanie rozpoczął gospodarz miejsca, kierownik Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa ppłk Andrzej Bubek, po czym Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński powitał przybyłych gości.

W dalszej części wystąpienia przedstawił cel realizacji cyklu filmowego stwierdzając, że ,,polski udział w militarnych zmaganiach II wojny światowej jest już powszechnie znany i udokumentowany. Białą plamą w świadomości społecznej, zarówno w kraju jak i na świecie, pozostaje natomiast bogaty wkład naukowo-techniczny naszych rodaków w zwycięstwo nad niemieckim agresorem, a także wpływ tych dokonań na późniejszy rozwój intelektualno-techniczny Europy i świata.

Po powitaniu odbyła się ceremonia odznaczenia reżysera filmu medalem ,,Pro Patria", przyznanym decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, po której głos zabrał minister Jan Józef Kasprzyk. Po nim wystąpili: dr hab. Karol Polejowski - zastępca Prezesa IPN, gen. bryg. Mirosław Polakow -zastępca Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Piotr Legutko -zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Historii TVP, którzy podkreślili znaczenie dokumentalnych produkcji filmowych CBW w upowszechnianiu chlubnej historii Polski.

Na zakończenie części oficjalnej odbyło się przekazanie przez płk rez. dr hab. inż. Sławomira Augustyna -prof. WAT – u, daru do zbiorów CBW, pamiątkowego wizerunku sceny z okresu Bitwy o Anglię z podziękowaniem mieszkańców Wielkiej Brytanii za wkład polskich lotników w jej obronę.

Po projekcji i na zakończenie pokazu reżyser filmu przedstawił gościom osoby zaangażowane w jego realizację oraz przybliżył proces powstawania tego obrazu.

Tekst i foto: Stefan Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04