Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Okręg Śląski ZOR RP współorganizatorem konferencji na temat architektury militarnej w regionie Ziemi Zawierciańskiej

Asp. szt. rez. Jerzy Jędrusik – wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz członek Okręgu Śląskiego plut. rez. Damian Liszczyk byli współorganizatorami konferencji na temat architektury militarnej z I i II wojny światowej w regionie Ziemi Zawierciańskiej, która odbyła się 23 października 2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

 

Współorganizatorami konferencji był również Urząd Miejski w Zawierciu, Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu, Klub Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz PTTK Zawiercie.

 

Konferencję prowadził prezes Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej Maciej Świderski oraz plut. rez. Damian Liszczyk z Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP.

 

Wśród przybyłych uczestników konferencji byli min. Bogusław Piotrowski - Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Leszek Janus – sołtys Ryczowa, Michał Mazur- wychowawca z Domu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, Sławomir Gębka- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, Jerzy Miśta – wiceprezes Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz członkowie stowarzyszeń działających na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas konferencji prezes Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

 

Maciej Świderski przedstawił wiele zagadnień dotyczących architektury militarnej z I i II wojny światowej w regionie Ziemi Zawierciańskiej. Omówił historię pierwszych pionierskich działań w obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przedstawił akty prawne dotyczące linii okopów oraz schronów, zobrazował dwa czynniki - obiekty militarne i przyrodę. Następnie plut. rez. Damian Liszczyk przedstawił zagadnienie architektury militarnej z regionu zawierciańskiego w środkach masowego przekazu: wydawnictwa, prasa, telewizja, radio, internet. W dalszej części konferencji prezes KMZZ Maciej Świderski dokonał analizy tego co zostało wykonane oraz tego co nie zostało wykonane w dziele ochrony schronów, omówił współpracę z władzami samorządowymi: Urząd Miejski w Zawierciu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, Związek Gmin Jurajskich, Nadleśnictwa Siewierz oraz Olkusz, Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, O.S.P. Żerkowice, Zespół Parków Krajobrazowych w Smoleniu, Dom Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu, następnie zostały przedstawione koncepcje oraz zamierzenia dotyczące linii okopów oraz schronów w 2024 roku. Merytoryczna dyskusja z uczestnikami zakończyła konferencję.

 

Po zakończeniu konferencji wspólna delegacja Okręgu Śląskiego ZOR RP oraz Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej udała się do Miejskiej Izby Muzealnej mieszczącej się przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu, celem zwiedzenia otwartej 3 października 2023 roku Izby Pamięci mjr. Tadeusza Klimasa. W otwarciu Izby Pamięci uczestniczył Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski, rodzina majora Tadeusza Klimasa oraz mieszkańcy Zawiercia. Wśród eksponatów podarowanych przez rodzinę majora znalazły się min. mundur majora Tadeusza Klimasa, odznaczenia, legitymacje odznaczeń, dokumenty oraz liczne zdjęcia. Nie zabrakło również, sztuki artystycznej wykonanej przez majora.

 

Mjr Tadeusz Klimas był zasłużonym kombatantem Ziemi Zawierciańskiej, regionalistą oraz prywatnie rzeźbiarzem i elektronikiem. W czasie II wojny światowej był zwiadowcą i łącznikiem między grupami partyzanckimi Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. Działał na rozległym terenie: Huta Szklana- Szyce- Sierbowice -Kroczyce-Pilica-Wierzbica. Po wojnie, w latach 50-tych, służył w Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej, Szkołę Podoficerską ukończył z wyróżnieniem. Mjr Tadeusz Klimas był długoletnim prezesem Żołnierzy Armii Krajowej - Koła Miejskiego w Zawierciu. Był również członkiem Społecznej Rady Kombatanckiej w Zawierciu. W dniu 15 sierpnia 2013 roku uroczyście przekazał Sztandar Związku Armii Krajowej - Koło Miejskie w Zawierciu dla Jurajskiego Szwadronu Ułanów w Porębie, który kultywuje tradycje niepodległościowe w naszym mieście. Mjr Tadeusz Klimas był wielokrotnie odznaczany min. Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Batalionów Chłopskich, Krzyżem Armii Krajowej oraz innymi. Mjr Tadeusz Klimas zmarł 2 maja 2021 roku , pochowany został ma Cmentarzu Parafialnym w Zawierciu.

 

Tekst oraz zdjęcia: Damian Liszczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04