Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

25 lat nadania Pokojowej Nagrody Nobla Siłom ONZ

Pod takim tytułem , 14 stycznia 2014 r. , w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczył płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej .   

Uczestników konferencji powitał prezes Zarządu Głównego SKMP ONZ gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Woźniak. Merytoryczna część konferencji poprzedziło wręczenie medali zasłużonym członkom Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. O ich wręczenie poproszona została minister Bożena Żelazowska – kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Minister Bożena Żelazowska wyraziła uznanie organizatorom za zorganizowanie konferencji oraz działalność na rzecz upowszechniania udziału Wojska Polskiego

w międzynarodowych misjach pokojowych. Odczytano również list skierowany do uczestników konferencji przez wiceministra ON Macieja Jankowskiego.

Prelegentami podczas konferencji byli m.in.: Adam Bugajski – dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ RP; prof. Karol Karski – kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego;

dr Krzysztof Paszkowski – rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony; prof. Janusz Zuziak – Akademia Obrony Narodowej; dr Zbigniew Moszumański – Wojskowe Biuro Badań Historycznych; dr Grzegorz Ciechanowski – Uniwersytet Szczeciński, gen. bryg. Franciszek Kochanowski – Sztab Generalny WP.

(k)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4